Kup, trzymaj, sprzedaj czyli najnowsze rekomendacje analityków dla spółek GPW

Najnowsze rekomendacje dla spółek z warszawskiej giełdy.

Aktualizacja: 14.08.2016 13:47 Publikacja: 14.08.2016 12:38

Kup, trzymaj, sprzedaj czyli najnowsze rekomendacje analityków dla spółek GPW

Foto: Fotorzepa/Grzegorz Psujek

„Sprzedaj" LPP

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 31 lipca obniżyli cenę docelową dla LPP do 4.502,7 zł z 5.002 zł, utrzymując rekomendację „sprzedaj". Eksperci zakładają w II połowie roku utrzymanie marży brutto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przede wszystkim z powodu kursu USD/PLN. Zakładają, że w całym 2016 r. spółka zanotuje spadek marży o 2 proc.

Z kolei analitycy Trigon DM obniżyli cenę docelową dla LPP do 3.400 zł z 3.800 zł, też podtrzymując rekomendację „sprzedaj". W ocenie ekspertów zaraportowane w zeszłym tygodniu przez LPP dane sprzedaży lipcowej były dużo istotniejsze niż słabe, wstępne wyniki kwartalne.

- Zaskoczeniem jest spadek poziomu realizowanej marży w lipcu. Osiągnięty poziom 38 proc. pierwszej marży był historycznie niski – wskazano.

Trigon DM uważa, że obecnie rynek powinien zacząć dyskontować scenariusz dalszego istotnego spadku marży brutto na sprzedaży w perspektywie kolejnych miesięcy.

- Po części tak dużą erozje pierwszej marży w lipcu można oczywiście tłumaczyć aprecjacją USD względem PLN. Jednakże naszym zdaniem głównym czynnikiem spadku jest nasilenie konkurencji w segmencie fast fashion na rynku odzieży w Polsce, które interpretujemy jako kolejny etap wojny cenowej wśród trójki największych graczy (LPP, Inditex, H&M) - dodano.

Analitycy oceniają po wynikach sprzedażowych za lipiec, że skala spadku pierwszej marży w III kwartale powinna być większa niż w II kwartale przy niewiele mniejszej dynamice wzrostu kosztów SG&A. Prognozują spadek EBITDA w III kwartale o 40,5 proc. rok do roku, do 97 mln zł.

„Kupuj" Neukę

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 31 lipca podwyższyli cenę docelową akcji Neuki do 410,6 zł z 379,58 zł. Utrzymano zalecenie „kupuj".

- Przyzwoity wzrost hurtowego rynku farmaceutycznego w połączeniu z lekkim osłabieniem presji konkurencyjnej oraz lepszą kondycją finansową aptek (wzrost cen suplementów) powinny wspierać wyniki finansowe Neuki w II kwartale – twierdzą eksperci.

- Oczekujemy dobrych wyników skonsolidowanych (zostaną opublikowane 29 sierpnia), które powinny umożliwić spółce osiągnięcie całorocznego zysku netto zgodnego z prognozami zarządu (100 mln zł) – dodano.

„Kupuj" Vistulę

DM BOŚ w raporcie z 31 lipca podwyższył cenę docelową dla Vistuli do 3,8 zł z 3,6 zł, podtrzymując zalecenie „kupuj". Analitycy oceniają, że wyniki spółki za II kwartał powinny być przyzwoite, głównie ze względu na przychody i stabilny poziom marż. Szacują, że w 2016 r. spółka wypracuje 36,1 mln zł zysku netto, 67,2 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 597 mln zł.

„Neutralny" ING Bank Śląski

Analitycy Vestor DM w raporcie z 8 sierpnia obniżyli rekomendację ING Banku Śląskiego do „neutralnie" z „akumuluj". Cenę docelową jednej akcji spółki podwyższono do 142 zł z 135 zł.

- Od początku roku kurs akcji ING BSK wzrósł o 24 proc. vs 1 proc. wzrostu indeksu WIG Banki. W dalszym ciągu uważamy ING BSK za bank o wysokiej jakości, za czym przemawia minimalna ekspozycja na CHF, wysoka rentowność, ponadprzeciętny wzrost kredytów oraz regularna dywidenda – wskazuje broker.

- W naszym przekonaniu jednak przewagi konkurencyjne banku mają już swoje odzwierciedlenie w cenie akcji – na naszych prognozach na 2016 r. bank wyceniany jest na P/E 17,7x i P/BV 1,6x, odpowiednio z 5-proc. i 35-proc. premią do średniej dla banków – dodano.

Analitycy Vestor DM poinformowali, że wyniki II kwartału 2016 r. skłoniły ich do podwyższenia prognoz znormalizowanego zysku netto o 7 proc. w 2016 r. oraz o 3 proc. w 2017 r.

„Neutralny" Budimex

Haitong Bank w raporcie z 8 sierpnia podtrzymał rekomendację „neutralnie" dla Budimeksu, podwyższając cenę docelową akcji spółki do 187,7 zł, z 181,5 zł. Analitycy zdecydowali się na obniżenie prognozy przychodów na lata 2016-2017 o, odpowiednio, 3 i 9 proc., ponieważ spodziewają się, że brak nowych kontraktów infrastrukturalnych może utrzymać się do końca 2016 r. W opinii Haitong Banku, polski rynek budowlany może skurczyć się w tym roku o blisko 10 proc. rok do roku.

„Trzymaj" Inter Cars

DM BOŚ w raporcie z 2 sierpnia podwyższył cenę docelową dla Inter Carsu do 257,1 zł i podtrzymał rekomendację „trzymaj". Prognozy DM BOŚ zakładają, że w tym roku sprzedaż spółki wyniesie 6,04 mld zł, a w przyszłym roku wzrośnie do 6,9 mld zł. EBITDA w 2016 r. ma wynieść 340,3 mln zł, a w 2017 r. zwiększy się do 404,3 mln zł. Z kolei zysk netto za ten rok ma wynieść 219,3 mln zł, a w roku przyszłym urośnie do 267,2 mln zł.

„Kupuj" Grupę Kęty

Analitycy Erste podnieśli cenę docelową akcji Grupy Kęty do 425,1 zł z 375,6 zł. Podtrzymali jednocześnie rekomendację „kupuj" dla akcji spółki.

„Kupuj" JSW

Analitycy Erste podnieśli rekomendację dla JSW do „kupuj" ze „sprzedaj" ustalając cenę docelową akcji na 40,5 zł.

Millenium DM o dystrybutorach IT

Analitycy Millennium DM w raporcie z 4 sierpnia obniżyli cenę docelowa AB do 36,5 zł z 38,5 zł, a także dla ABC Data z 3 zł do 2,62 zł. Wydawanie rekomendacji dla Action zostało zawieszone. Millenium DM utrzymał rekomendację „kupuj" AB i „neutralnie" dla ABC Data. W ocenie analityków turbulencje na rynku dystrybucji w ostatnich kwartałach (spowolnienie na rynku globalnym oraz lokalne kwestie związane z VAT-em) są sprawdzianem odporności spółek na wstrząsy, a w tej sytuacji AB staje się zdecydowanym liderem korzystającym na słabości konkurencji.

- Spółka nie zyskiwała w latach 2011-2014 na transakcjach, które uważała za ryzykowne, dzięki czemu nie ma teraz problemów ze spadającymi przychodami, ani ryzykiem zaległego VAT. Słabość konkurencji w długim terminie zostanie wykorzystana przez AB na dalsze zdobywanie rynku – wskazano.

Analitycy zwracają jednocześnie uwagę, że w krótkim terminie kłopoty Action mogą negatywnie odbić się na całej branży ze względu na ryzyko ograniczenia finansowania przez banki oraz limitów u ubezpieczycieli.

- Jednak również w takiej sytuacji AB jako stabilny lider powinien otrzymać największe zaufanie i poprawić swoją pozycję konkurencyjną - napisano.

Zdaniem Millennium DM wzrost przychodów ABC Data za II kwartał wskazuje, że spółka odbiera przychody tracącemu na rynku Action, dzięki czemu spadek zysku w 2016 r. nie powinien być tak dramatyczny jak sugerował wynik I kwartału.

- Oczekujemy w tym roku 35,2 mln zł zysku netto (prognoza obniżona z 41,9 mln zł), jednak prognozowanie wyników na tak niestabilnym rynku jest obarczone dużym ryzykiem. Dodatkowo ryzyko w ABC Data zdarzeń z VAT analogicznych, jak w spółce Action jest naszym zdaniem zdecydowanie większe niż w przypadku AB – dodano.

W przypadku Action, który po decyzji urzędów skarbowych o realnej potrzebie zapłacenia przez Action w sumie 80 mln zł zaproponował układ z wierzycielami w ramach postępowania sanacyjnego. Analitycy uważają, że w pozytywnym scenariuszu (udana restrukturyzacja, powrót do trwałej rentowności) potencjał wzrostu akcji jest wysoki.

- Jednak w związku z realnym ryzykiem bankructwa (przy ewentualnych nowych decyzjach US), ryzykiem trwałej utraty rentowności (w wyniku pogorszenia warunków u kontrahentów i mniejszej skali działania) oraz bardzo dużej wrażliwości wyceny na przyjęte (mocno niepewne) założenia, zawieszamy wydawanie rekomendacji dla spółki Action – podsumowano.

„Kupuj" Asseco Business

DM BOŚ w raporcie z 4 sierpnia podwyższył cenę docelową dla Asseco Business Solutions do 26 zł z 22 zł. Nadal rekomenduje „kupuj". Analitycy DM BOŚ nadal postrzegają spółkę, jako swojego faworyta wśród notowanych na GPW dostawców oprogramowania i usług IT.

- Pragniemy zauważyć, że oczekiwanemu dwucyfrowemu wzrostowi zysków na akcję towarzyszy pokaźna (i powtarzalna) stopa dywidendy brutto, co zwiększa atrakcyjność ekspozycji na walory Asseco BS – wskazano.

DM BOŚ szacuje, że w tym roku spółka zanotuje 41,4 mln zł zysku netto i 50,7 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 171,7 mln zł.

„Kupuj" Pelion

DM BOŚ w raporcie z 4 sierpnia obniżył cenę docelową dla Pelionu do 61 zł z 70 zł, podtrzymując zalecenie „kupuj". Analitycy spodziewają się poprawy wyników finansowych spółki w II kwartale, ale uważają, że nie będą one imponujące w ujęciu wartościowym.

- Pelion już zaczął odbudowywać udział w rynku, natomiast potrzebuje czasu na realny wzrost rentowności - napisano w raporcie.

„Redukuj" Eurocash

Analitycy Vestor DM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji spółki od zalecenia „redukuj". Cenę docelową wyznaczyli na 50 zł, wskazując, że słabe wyniki segmentu Cash&Carry spowodowane były kanibalizacją sieci przez nowe otwarcia, co, ich zdaniem, sugeruje wysoki poziom nasycenia rynku oraz niższą dynamikę otwarć w przyszłości.

- Uważamy, że przyszłe akwizycje w segmencie detalicznym będą charakteryzowały się mniejszym potencjałem do uwalniania gotówki z kapitału obrotowego – wskazano.

Według ich prognoz Eurocash wyceniany jest z 28-proc. premią do spółek porównywalnych.

- Nie widzimy uzasadnienia dla tak wysokiej premii i zwracamy uwagę na ryzyko emisji akcji pod przejęcie Żabki – dodano.

„Sprzedaj" LPP

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 31 lipca obniżyli cenę docelową dla LPP do 4.502,7 zł z 5.002 zł, utrzymując rekomendację „sprzedaj". Eksperci zakładają w II połowie roku utrzymanie marży brutto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przede wszystkim z powodu kursu USD/PLN. Zakładają, że w całym 2016 r. spółka zanotuje spadek marży o 2 proc.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Giełda
Bill Gross, były „król obligacji”, postawił na recesję i zarobił miliony
Giełda
Mikołajki na GPW przyszły wcześnie. Historyczne rekordy WIGu
Giełda
Giełda porządkuje NewConnect
Giełda
Listopad dał solidne zwyżki na światowych giełdach
Giełda
Sypnęło niespodziankami w wynikach spółek za III kwartał
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości