Dom maklerski PGE będzie działać na giełdzie jako członek giełdy, w zakresie obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi na rachunek klienta – podała giełda w swoim komunikacie.

Przypomnijmy, że PGE Dom Maklerski powstał na początku lutego 2012 roku. Przejął zadania spółki matki w zakresie handlu hurtowego na Towarowej Giełdzie Energii.

Energetyczna grupa pokładała w nim jednak dużo większe nadzieję – broker miał przejąć klientów z rynku. Zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej spółka   otrzymała w grudniu 2013 roku. Jej zakres obejmował m.in. przyjmowanie, przekazywanie i wykonywanie zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, prowadzenie rachunków papierów wartościowych i prowadzenie rachunków pieniężnych, a także sporządzanie analiz inwestycyjnych,  finansowych oraz innych rekomendacji.

Ostatnio ze spółką PGE DM rozstało się dwóch z trzech członków zarządu tj. Władysław Teofil Bartoszewski i Krzysztof Szwedowski. Wraz z nimi z firmy zatrudniającej wcześniej 19 osób musiało odejść kilku innych pracowników.