Nowy polski pośrednik w programie COSME

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych dołączył do grona tzw. narodowych pośredników finansowych w ramowym programie unijnym COSME, wypełniając tym samym dotychczasową lukę w ofercie poręczeń.

Publikacja: 01.02.2018 18:37

Nowy polski pośrednik w programie COSME

Foto: 123RF

COSME, czyli „Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020” to drugi co do wielkości (po Horyzoncie 2020) program ramowy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jego budżet to prawie 2,3 mld euro, z czego ponad 1,3 mld euro przeznaczono na tzw. instrumenty finansowe. COSME, Horyzont 2020 czy też program EaSI to specyficzne mechanizmy wsparcia dla europejskiego biznesu realizowane z poziomu Brukseli. Programy te są uruchamiane bezpośrednio przez Komisję Europejską i wybrane przez nią instytucje wdrażające np. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Co ważne, nie ma w nich tzw. „kopert narodowych”, a więc kwot zagwarantowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich jak to ma miejsce w przypadku polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem. W programach ramowych, w tym w COSME podział dostępnych środków pomiędzy kraje odbywa się w ogólnounijnych konkursach i zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych krajowych rynkach oraz od jakości wniosków składanych przez pośredników finansowych z danego kraju.

Nowy pośrednik z Polski

Najnowszy polski sukces w konkurencji o unijne wsparcie to zasługa funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz ten z sukcesem ubiegał się o regwarancję z programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. W efekcie przedsiębiorcy z polskiego sektora MŚP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego w postaci m.in.: kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.

POLFUND skorzysta z Instrumentu Gwarancji Pożyczkowych (ang. Loan Guarantee Facility), obsługiwanego przez EFI na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny udzielił regwarancji, zabezpieczającej część ryzyka ponoszonego przez POLFUND z tytułu oferowanych poręczeń. Poręczenia te mogą być użyte do zabezpieczenia finansowania zwrotnego, udzielanego mikro, małym i średnim firmom przez współpracujące z POLFUND instytucje finansowe. Możliwe formy finansowania to kredyty inwestycyjne i obrotowe (w tym odnawialne), leasing finansowy, pożyczki oraz umowy gwarancji. Poręczenie może objąć do 80 proc. zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub gwarancji udzielanych do kwoty 661 tys. zł. Maksymalna kwota poręczenia to 528,8 tys. zł, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.

Pierwszy poręczyciel

Aktualnie POLFUND jest jedynym funduszem doręczeniowym uczestniczącym w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Nie jest jednak w tej roli debiutantem. W latach 2011-2016 z powodzeniem wdrażał preferencyjne poręczenia z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) będącego poprzednikiem programu COSME. Łączna wartość obecnego portfela preferencyjnych poręczeń POLFUND, zabezpieczonych regwarancją w ramach programu COSME, to 150 mln zł. Pozwoli to na objęcie poręczeniami 250 mln zł finansowania dla polskich MŚP.

– Wspieramy przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich podstawowych problemów związanych z brakiem zabezpieczeń kredytowych. Zapraszamy współpracujące z nami instytucje finansowe do aktywnego wykorzystywania poręczeń – mówi Barbara Bartkowiak, prezes Funduszu POLFUND. - Łącząc nasze działania, możemy dotrzeć do znacznie większej liczby przedsiębiorców, oferując im rozwiązania pakietowe: kredyt, leasing lub gwarancje połączone z zabezpieczeniem, o które firmy nie muszą się już martwić – podkreśla Bartkowiak.

Ubiegając się o regwarancję z programu COSME, POLFUND korzystał ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. – POLFUND osiągnął sukces w międzynarodowej konkurencji o udział w systemie wdrażania COSME – mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Punktu. Jak dodaje, sukces ten cieszy tym bardziej, że w systemie preferencyjnego finansowania w ramach programów unijnych brakowało oferty poręczeniowej. - POLFUND z powodzeniem wypełni tę lukę. Mam nadzieję, że zachęci to również inne regionalne fundusze poręczeniowe do udziału w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych – podkreśla Lewicki.

Umowa regwarancji POLFUND jest realizowana ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, wchodzącego w skład Planu Inwestycyjnego dla Europy tzw. „Planu Junckera”.

COSME, czyli „Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020” to drugi co do wielkości (po Horyzoncie 2020) program ramowy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jego budżet to prawie 2,3 mld euro, z czego ponad 1,3 mld euro przeznaczono na tzw. instrumenty finansowe. COSME, Horyzont 2020 czy też program EaSI to specyficzne mechanizmy wsparcia dla europejskiego biznesu realizowane z poziomu Brukseli. Programy te są uruchamiane bezpośrednio przez Komisję Europejską i wybrane przez nią instytucje wdrażające np. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Co ważne, nie ma w nich tzw. „kopert narodowych”, a więc kwot zagwarantowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich jak to ma miejsce w przypadku polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem. W programach ramowych, w tym w COSME podział dostępnych środków pomiędzy kraje odbywa się w ogólnounijnych konkursach i zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych krajowych rynkach oraz od jakości wniosków składanych przez pośredników finansowych z danego kraju.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał Partnera
Kolejna szansa na dofinansowanie innowacji z Funduszy Europejskich. NCBR ogłosiło konkurs „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”
Fundusze europejskie
Mikołaj Różycki, prezes PARP: Kontrola posłów KO jeszcze trwa
Fundusze europejskie
Viktor Orban poszedł na wojnę z UE. Ale pieniądze i tak dostanie
Fundusze europejskie
Kolejne pieniądze UE na polską energetykę
Fundusze europejskie
Cały polski KPO wciąż zablokowany. Bruksela zgadza się tylko na zaliczkę
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości