Już za około półtora roku mieszkańcy Poznania, Kórnika oraz Pleszewa cieszyć się będą z nowych inwestycji, zrealizowanych na terenie wielkopolskich miast przy wsparciu inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Środkami z programu zostanie wsparta budowa parkingu i budynku usługowo – biurowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu – Inwestor: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (WCWI Sp. z o.o.), będące w 100 proc. własnością Miasta Poznań. Inwestycja ta nie tylko zwiększy liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta, ale także nada nowe funkcje temu miejscu wpływając na poprawę jego atrakcyjności. Łączny koszt brutto tego przedsięwzięcia wynosi 70,6 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 37,5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,12 proc. w skali roku.

Także rewitalizacja płyty rynku w Kórniku będzie możliwa dzięki programowi JESSICA. Inwestor: Gmina Kórnik. Rewitalizacja rynku w Kórniku będzie realizowane na powierzchni ok. 17 tys. m2. Efektem inwestycji będzie poprawa wizerunku miasta i jego walorów estetycznych, a także między innymi wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż nowego oświetlenia, remont dróg. Koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 10,4 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 8,4 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1 proc.

Inicjatywa JESSICA wspiera także budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie – Inwestor: Sport Pleszew Sp. z o.o., spółka komunalna będąca własnością Gminy i Miasta Pleszew. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjna hala sportowa z pełną infrastrukturą udostępnianą na potrzeby mieszkańców Gminy. Kompleks będzie częścią nowoczesnego zespołu obiektów oświatowo – sportowych w Pleszewie. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 10,1 mln zł, w tym udział pożyczki 8,2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1 proc.