W minionym roku Komisja Europejska oficjalnie zadeklarowała przyznanie wsparcia finansowego dla 28 tzw. dużych projektów. Zgodnie z unijnymi przepisami oddzielne zgody KE muszą otrzymać wszystkie inwestycje, których całkowita wartość przekracza 50 mln euro. Spośród 125 takich projektów finansowanych z największego programu operacyjnego (także w historii Unii Europejskiej) jakim jest „Infrastruktura i Środowisko" i przekazanych dotychczas przez stronę polską, 70 otrzymało z Brukseli decyzję na tak. Z tego aż 28 uzyskało akceptację w 2012 r. To 40 proc. wszystkich wydanych dotychczas zgód. Dla porównania w poprzednich dwóch latach Komisja Europejska wydała łącznie 36 decyzji (siedemnaście w 2010 i dziewiętnaście w 2011 roku).

W ubiegłym roku Bruksela potwierdziła dofinansowanie dla inwestycji w czterech sektorach programu tj.: transporcie, energetyce, środowisku i kulturze. Na te przedsięwzięcia przeznaczono z Unii łącznie 2,43 mld euro. Wśród nich znalazła się m.in. budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie, modernizacja trzech linii kolejowych (Warszawa-Łódź, Kraków-Rzeszów i Warszawa-Gdynia), dwa odcinki połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa oraz budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wśród zatwierdzonych w 2012 r. dużych przedsięwzięć znalazł się też pierwszy projekt spalarniowy realizowany w Krakowie.