Przewlekłość przy rejestrowaniu stowarzyszeń w KRS

Przepisy prawa muszą określać termin na rozpoznanie przez KRS wniosku o rejestrację stowarzyszenia – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Publikacja: 18.08.2015 13:35

Postulat w tej sprawie prof. Irena Lipowicz wysłała do Marszałka Sejmu jeszcze przed upływem swojej kadencji jako RPO.

Biuro RPO dostaje wiele skarg na nieprawidłowości przy rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Większość z nich dotyczy przewlekłości. Osoby ubiegające się o zarejestrowanie stowarzyszenia są wielokrotnie wzywane przez sąd do dokonywania zmian w statucie, przy czym każde wezwanie odnosi się do innych jego postanowień. Natomiast wnioski o rejestrację stowarzyszenia są nawet kilkakrotnie zwracane wnioskodawcom z powodu np. nieprzekreślenia pustych pól w formularzu lub... wpisania nazwy „Warszawa" zamiast „Miasto Stołeczne Warszawa".

Nadmierny formalizm w KRS powoduje, że stowarzyszenie może czekać na rejestrację wiele miesięcy. Przez ten czas praktycznie niemożliwe jest podejmowanie pewnych działań czy inicjatyw związanych z planowaną statutową działalnością stowarzyszenia. Stowarzyszeniu może np. przepaść termin do składania projektów do konkursów o dofinansowanie lub zostanie już zatwierdzona i wykonana decyzja, której stowarzyszenie chciało się przeciwstawić.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa za konieczne wprowadzenie do przepisów prawa takiego terminu, który wskazywać będzie wyraźne granice czasowe, w których wniosek o rejestrację stowarzyszenia powinien być rozpatrzony. Obecnie obowiązujący przepis art. 13 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach wskazuje, że wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W dobrym kierunku zmierzał przedstawiony przez Prezydenta RP projekt nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Art. 13 ust. 1 miał zyskać nowe brzmienie i wskazywać, że wniosek o wpis do KRS sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego wpływy do sądu. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji regulacja ta  ma związek z planowanym wyeliminowaniem udziału organu nadzoru nad stowarzyszeniem z postępowania rejestrowego.

W toku prac sejmowych projekt został zmieniony. Podkomisja zaproponowała usunięcie art. 13-15 obecnej ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w tym m.in. przepisu art. 13 ust. 1 regulującego granice czasowe rozpoznania i rozpatrzenia wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia.

- Okoliczność, że sądy rejestrowe nie będą miały żadnych ustawowych wskazań, nawet instrukcyjnych, co do terminu rozpoznania i rozpatrzenia wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia, nie rozwiąże z pewnością problemu przewlekłości postępowań rejestrowych występujących już obecnie. W efekcie może to stanowić poważne zagrożenie dla konstytucyjnej wolności zrzeszania się – uważa prof. Lipowicz i prosi marszałek Małgorzatę Kidawę- Błońską o wzięcie pod uwagę jej spostrzeżeń

Postulat w tej sprawie prof. Irena Lipowicz wysłała do Marszałka Sejmu jeszcze przed upływem swojej kadencji jako RPO.

Biuro RPO dostaje wiele skarg na nieprawidłowości przy rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Większość z nich dotyczy przewlekłości. Osoby ubiegające się o zarejestrowanie stowarzyszenia są wielokrotnie wzywane przez sąd do dokonywania zmian w statucie, przy czym każde wezwanie odnosi się do innych jego postanowień. Natomiast wnioski o rejestrację stowarzyszenia są nawet kilkakrotnie zwracane wnioskodawcom z powodu np. nieprzekreślenia pustych pól w formularzu lub... wpisania nazwy „Warszawa" zamiast „Miasto Stołeczne Warszawa".

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?