Zbigniew Mrowiec był radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent podyplomowych Studiów Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Bonn oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od paru lat był partnerem w Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy. Miał trzydziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym firmom i bogate doświadczenie w dziedzinie rynków kapitałowych. Miał rozległą wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi. Specjalizował się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym w przejęciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i zagranicznym.

Był pionierem w dziedzinie transakcji giełdowych. Doradzał przy wielu precedensowych transakcjach w Polsce, m.in. przy pierwszym przejęciu spółki na GPW, pierwszym wrogim przejęciu, pierwszym wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego czy równoległym notowaniu emitenta zagranicznego na GPW.

Doradzał emitentom lub bankom inwestycyjnym w związku z największymi lub najbardziej rozpoznawalnymi IPO takich spółek jak TP, KGHM, PGE, JSW, Energa, GPW czy emisją akcji PKO BP.

Był uznawany za współtwórcę regulacji polskiego rynku kapitałowego. Był członkiem pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako zastępca przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku.

Był współautorem ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz pakietu trzech ustaw i aktów wykonawczych, regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.

„Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Zbigniewa Mrowca (…). Znana postać na rynku kapitałowym, którego regulacje współtworzył. A także niezmiernie sympatyczny i charyzmatyczny człowiek. Duża strata. Wyrazy współczucia dla rodziny” – napisał na Twitterze Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeden ze współpracowników Zbigniewa Mrowca napisał, że był „wybitnym znawcą rynku kapitałowego. Byłem na studiach, gdy go poznałem. Przyszedł w sportowym stroju do pokoju praktykantów, z uśmiechem poprosił o redline nowych zmian ustawy o ofercie, żeby sprawdzić, czy nikt się nie pomylił w Sejmie. Wielka strata” – dodał.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ