Ruszyło XVIII Forum Funduszy

Pod hasłem „W przemianie” odbywa się tegoroczne Forum Funduszy, główne wydarzenie rynku funduszy inwestycyjnych, organizowane przez IZFiA. „Parkiet” i „Rzeczpospolita” są patronami medialnymi wydarzenia.

Publikacja: 17.06.2024 11:48

Pod hasłem „W przemianie” odbywa się tegoroczne Forum Funduszy

Pod hasłem „W przemianie” odbywa się tegoroczne Forum Funduszy

Foto: materiały prasowe IZFiA

Tegoroczne, XVIII Forum Funduszy otworzyła – tradycyjnie - Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA, a także Jarosław Skorulski, przewodniczący Rady IZFiA i prezes BNP Paribas TFI. Jak zaznaczyła Rusewicz, hasło: „w przemianie” powinniśmy odnieść do szerszego kontekstu, nie tylko technologicznej rewolucji, której jesteśmy dziś świadkami. - Rysuje się nowy porządek świata, a Polska stoi na drodze do wejścia do czołowych gospodarek – stwierdziła. Żeby jednak tak się stało, potrzebujemy znieść kilka barier rozwoju.

- Żebyśmy nie zostali na peryferiach świata lecz dołączyli do głównych gospodarek, powinniśmy skupić się na kilku priorytetach. Potrzebna jest wspólna praca nie tylko środowiska rynku kapitałowego i funduszy, ale też rządu – podkreślił Skorulski.

Jednym z takich priorytetów jest budowa długoterminowych oszczędności. - Dają one bezpieczeństwo finansowe i dobrobyt. Powinniśmy się skupić na ustabilizowaniu systemu emerytalnego. Mieliśmy sporo zmian, które nie zawsze były dobrze odbierane. Do budowy długoterminowych oszczędności konieczna jest stabilizacja – podkreślił Skorulski.

Kolejna kwestia to zachęty dla obu strony rynku. - Rynek dzieli się na dwie części — popytową i podażową. Powinniśmy tworzyć takie warunki, aby zachęcać obie te strony, zarówno inwestorów, jak i spółki szukające finansowania — radził Skorulski.

Do tego należy znosić bariery biurokratyczne, hamujące rozwój i wprowadzanie nowych technologii. To z kolei powinny przyciągać do rynku młodych inwestorów..

Następnym postulatem jest tworzenie konkurencyjności w odniesieniu do oferty funduszy inwestycyjnych. - Konkurencyjność napędza każdą branżę czy dziedzinę, rynek funduszy również. Jako sektor TFI musimy znaleźć swoje miejsce na rynku – zauważył Skorulski.

Ostatnim z puli postulatów jest kwestia zaufania do rynku. - Bez zaufania nie uda się przenieść rynku na kolejny szczebel rozwoju, dlatego tak ważne jest stosowanie ładu korporacyjnego. Spółki Skarbu Państwa powinny w tym względzie świecić przykładem. Dzięki temu przekonamy inwestorów, że w Polsce warto być – tłumaczył Skorulski.

Tegoroczne, XVIII Forum Funduszy otworzyła – tradycyjnie - Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA, a także Jarosław Skorulski, przewodniczący Rady IZFiA i prezes BNP Paribas TFI. Jak zaznaczyła Rusewicz, hasło: „w przemianie” powinniśmy odnieść do szerszego kontekstu, nie tylko technologicznej rewolucji, której jesteśmy dziś świadkami. - Rysuje się nowy porządek świata, a Polska stoi na drodze do wejścia do czołowych gospodarek – stwierdziła. Żeby jednak tak się stało, potrzebujemy znieść kilka barier rozwoju.

Finanse
Długi dają zarobić, a inwestycje kwitną
Finanse
Król Karol III otrzyma ogromną podwyżkę. Dzięki farmom wiatrowym
Finanse
Potężna oferta BGK wsparta funduszami unijnymi
Finanse
Skowrońska: Czy to było bezkrólewie, czy królestwo absolutne PiS?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse
Prezesi PZU, BGK i BOŚ już ze zgodą KNF