Bez gwarancji BGK wiele firm z sektora rolnego miałoby dodatkowe kłopoty

Firmy przetwórstwa rolnego i rolnicy dobrze oceniają gwarancje dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych. – Bez nich dostęp do kredytów byłby utrudniony lub niemożliwy – mówią.

Publikacja: 29.05.2024 04:30

BGK udzielił w 2023 r. 5,6 tys. gwarancji na kwotę 774 mln zł

BGK udzielił w 2023 r. 5,6 tys. gwarancji na kwotę 774 mln zł

Foto: AdobeStock

Departament Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych, zbadał, jak sprawdziły się one w ciągu ostatnich czterech lat, czyli od początku działania. Z przygotowanego przez BGK raportu na ten temat wynika, że w tym czasie udzielił on polskim rolnikom oraz firmom z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego ponad 14 tysięcy gwarancji na kwotę 2,1 mld zł. Pozwoliło to zabezpieczyć kredyty o łącznej wartości 2,7 mld zł. Gwarancje wspierają unijne pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Gwarancja Funduszu Gwarancji Rolnych pozostaje unikalnym produktem na polskim rynku. Wspieramy dzięki niej zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych rolników – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista i dyrektor departamentu badań i analiz Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2023 r. BGK udzielił 5,6 tysięcy gwarancji (ponad 38 proc. wszystkich gwarancji udzielonych przez cztery lata) na kwotę 774 mln zł – dzięki temu polscy rolnicy i firmy przetwórcze mogli uzyskać kredyty o łącznej wartości przekraczającej 990 mln zł. Co istotne, prawie połowa (46 proc.) odbiorców gwarancji FGR z ostatniego okresu deklaruje, że bez wsparcia ze strony BGK otrzymanie finansowania nie byłoby możliwe albo miałoby ono wartość niższą niż oczekiwana. To wyraźnie więcej niż w poprzedniej edycji badania (37 proc.).

– Instrumenty wsparcia są istotne szczególnie w trudnych czasach. W ostatnim badaniu zapytaliśmy polskich rolników i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego o ich plany i obawy. Około 60 proc. naszych respondentów spodziewa się, że sytuacja w polskim rolnictwie będzie zmieniała się na gorsze – mówi Mateusz Walewski.

Zarówno właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych, jak i przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego za największe zagrożenie uznają konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych. Kolejne to inflacja i rosnące koszty operacyjne, a na trzecim miejscu plasuje się słaba pozycja negocjacyjna rolników. Wśród największych wyzwań wymienianych przez odbiorców gwarancji z FGR znajdują się czynniki związane z działalnością bieżącą. Za znacznie mniejsze zagrożenia przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego uznają kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny i transformację gospodarki.

Z raportu BGK wynika, że 87 proc. gospodarstw rolnych i taki sam odsetek firm przetwórstwa rolno-spożywczego twierdzi, że dzięki kredytom zabezpieczonym gwarancją FGR poprawiły swoją płynność. Trzy czwarte gospodarstw rolnych i 72 proc. firm przetwórstwa rolno-spożywczego zrealizowało lub realizuje inwestycje dzięki kredytom zabezpieczonym gwarancją FGR. Średnia wartość inwestycji zrealizowanych dzięki kredytowi z gwarancją FGR wyniosła około 806 tys. zł. Blisko połowa firm działających w sektorze przetwórstwa rolnego (47 proc.), które zadeklarowały, że kredyt zabezpieczony gwarancją FGR umożliwił im realizację inwestycji, zainwestowała w zakup lub remont maszyn, urządzeń technicznych lub linii produkcyjnych. Co trzecia inwestycja w tej grupie związana była z realizacją remontów lub robót budowlanych (36 proc.) – to istotny wzrost w stosunku do poprzedniej edycji badania (o 22 pkt proc.).

Ponadto 81 proc. odbiorców gwarancji FGR wskazuje na korzystne warunki kredytu jako czynnik decydujący o skorzystaniu z tego wsparcia, 50 proc. zdecydowało się na kredyt ze wsparciem BGK ze względu na trudną sytuację finansową. Aż 96 proc. odbiorców gwarancji FGR nie miało i nie ma problemów ze spłatą kredytu pozyskanego dzięki wsparciu BGK. Dodatkowo 93 proc. odbiorców gwarancji FGR twierdzi, że wsparcie to spełniło ich oczekiwania, a 95 proc. respondentów poleciłoby ten rodzaj wsparcia swoim znajomym rolnikom oraz przetwórcom rolnym.

Gwarancje FGR mogą pokryć do 80 proc. kredytu. Ich maksymalna kwota to 5 mln zł w przypadku rolnika i 10 mln zł w przypadku przetwórcy. Aktualny okres ich działania to 39 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego, 51 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego i 183 miesiące przy kredycie inwestycyjnym. Nie ma prowizji za udzielenie gwarancji.

Departament Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych, zbadał, jak sprawdziły się one w ciągu ostatnich czterech lat, czyli od początku działania. Z przygotowanego przez BGK raportu na ten temat wynika, że w tym czasie udzielił on polskim rolnikom oraz firmom z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego ponad 14 tysięcy gwarancji na kwotę 2,1 mld zł. Pozwoliło to zabezpieczyć kredyty o łącznej wartości 2,7 mld zł. Gwarancje wspierają unijne pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
Finanse
Artur Zapała: Retail Investment Strategy z pewnością przemodeluje branżę TFI
Finanse
Marcin Wlazło: Klienci firm inwestycyjnych stoją na rozstaju dróg
Finanse
Przed rynkiem kapitałowym wciąż rysuje się wiele szans
Finanse
Sztuczna inteligencja, prawdziwe wyzwania – SI a zarządzanie aktywami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży