Czy historia wpływa na rzetelność konsumenta?

Konsumenci z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego najsumienniej płacą swoje rachunki. Najgorzej wypada Dolny Śląsk.

Publikacja: 18.12.2023 03:00

Kto najbardziej terminowo spłaca swoje zobowiazania

Kto najbardziej terminowo spłaca swoje zobowiazania

Foto: Adobe Stock

Rzetelna Firma oraz Krajowy Rejestr Długów ponownie oceniły rzetelność polskich konsumentów, analizując nie tylko łączne kwoty zadłużenia w poszczególnych regionach, lecz także uwzględniając ich wielkość i zaludnienie.

Eksperci porównali łączny dług w każdym województwie, ale w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Pod uwagę wzięli też średnią wartość zaległości statystycznego dłużnika w każdym z województw oraz wielkość odsetka osób zadłużonych wśród wszystkich jego mieszkańców.

W każdej z tych kategorii przyznawali od 1 do 16 punktów. Najniżej punktowane było województwo z najgorszym wynikiem w danej kategorii, najlepsze dostawało maksymalną punktację. Łączny wynik z trzech kategorii przełożył się na na miejsce w Rankingu Rzetelności Konsumentów.

– Stworzyliśmy obiektywny wskaźnik, który daje kompleksowy obraz rzetelności konsumentów w poszczególnych obszarach kraju. To pozwala na identyfikację regionów charakteryzujących się lepszą lub gorszą dyscypliną finansową. Wysokie miejsce w rankingu wskazuje, że konsumenci z danego obszaru są bardziej rzetelni w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych – wyjaśnia Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Geografia rzetelności

Skład najbardziej rzetelnej piątki województw w rankingu od marcowej edycji się nie zmienił, jednak doszło do wymiany miejsc między liderami. Województwo podkarpackie oddało bowiem pierwsze miejsce Małopolskiemu, Świętokrzyskie utrzymało trzecie miejsce. Podlasie spadło o jedno miejsce, a awans na czwarte miejsce zaliczyła Wielkopolska.

Czytaj więcej

Rośnie zadłużenie polskich firm przewozowych

Porównując obecne zestawienie z poprzednim, największą różnicę widać w średnim zadłużeniu statystycznego dłużnika wpisanego do Krajowego Rejestru Długów – w Podlaskim wzrosło o 1909 zł, w Podkarpackim o 1747 zł, w Świętokrzyskim o 1447 zł, w Małopolsce o 1163 zł, a w Wielkopolsce – zaledwie o 565 zł.

Na pozycję lidera konsumenckiej rzetelności wysunęli się mieszkańcy województwa małopolskiego – jako jedyni w rankingu przekroczyli próg 40 punktów. Wśród Małopolan znajdziemy 4,36 proc. dłużników, zadłużenie na tysiąc mieszkańców wynosi 864 tys. zł, a na jednego dłużnika przypada średnio niecałe 20 tys. zł.

Na drugim miejscu, z 39 punktami, znalazło się Podkarpacie, gdzie odnotowano najniższy odsetek zadłużonych wśród mieszkańców (3,45 proc.). Na tysiąc mieszkańców przypada tu 697 tys. zł zadłużenia, a statystyczny dłużnik ma do spłaty średnio 20 tys. zł. Podium zamyka województwo świętokrzyskie, w którym żyje 5 proc. nierzetelnych konsumentów spośród wszystkich zamieszkujących ten region. Dług na tysiąc mieszkańców wynosi milion złotych, a na jedną osobę przypada średnio 20 tys. zł, czyli tyle samo co w pozostałych najbardziej rzetelnych województwach. Ten wynik przełożył się na 37 punktów w Rankingu Rzetelności Konsumentów.

Czytaj więcej

Moralność w biznesie ważna, ale nie dla wszystkich

Dolny Śląsk na dnie

Niechlubna piątka również nie zmieniła składu, a różnicę widać jedynie na miejscach czwartym i piątym od końca. Dolny Śląsk zajmuje niezmiennie ostatnie miejsce, Warmia i Mazury pozostały na przedostatniej pozycji, Pomorze utrzymało trzecie miejsce od końca. Jedynie konsumenci z województwa zachodniopomorskiego pogorszyli swoją sytuację i w aktualnym rankingu znaleźli się na czwartym miejscu od końca, a na ich marcowe piąte miejsce awansowali mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego.

Mieszkańcy Dolnego Śląska zdobyli zaledwie 8 punktów w rankingu, na tysiąc mieszkańców przypada tutaj 1,8 mln zł nieopłaconych należności. Dłużnicy stanowią aż 9 proc. spośród wszystkich tu zamieszkałych.

Słabo wypadło też najbardziej zaludnione województwo mazowieckie. Zadłużenie na 10 tys. mieszkańców sięga tam blisko 1,5 mln zł (9 punktów), średnie zadłużenie dłużnika w KRD jest najwyższe i przekracza 23,3 tys. zł (1 punkt), a odsetek zadłużonych przypadający na wszystkich mieszkańców to 6,25 proc. (11 punktów). Łączne 21 punktów pozwoliło na zajęcie 11. miejsca w rankingu województw.

Czytaj więcej

Mikrofirmy mają już niemal 5 mld zł złych długów

Długi a historia

– Bardzo często w takich rankingach ostatnie miejsca zajmują obszary najbardziej ludne. W dużych skupiskach ludności łączne zadłużenie dłużników jest zawsze największe, zatem od lat jako najmniej rzetelni byli wymieniani mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego. A zaraz za nimi województw wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Tymczasem, jeśli zrelatywizować te wskaźniki, czyli odnieść do liczby mieszkańców, to okazuje się, że sytuacja w tych regionach nie jest wcale zła (oczywiście poza Dolnym Śląskiem). Jednak Małopolanie są wzorem płatniczej rzetelności – komentuje Katarzyna Starostka.

Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zwraca uwagę na inny ciekawy wniosek płynący z analizy rankingu. – Pięć najbardziej rzetelnych województw leży na terenach dawnej Rzeczpospolitej, na których ludność jest osiadła od stuleci. Piątka najbardziej nierzetelnych zlokalizowana jest na ziemiach przejętych po II wojnie światowej i zamieszkałych przez ludność napływową. To pokazuje, jak duży wpływ na nasze zachowania mają więzi lokalne. Tam, gdzie ludzie się znają od pokoleń, znacznie większą uwagę przykłada się do opinii sąsiadów i nie robi się rzeczy, które nie są społecznie akceptowane. Na przykład długów – komentuje szef KRD.

– Jednak to pokazuje też, jak długo te więzi muszą się budować. Wszakże od zakończenia wojny minęło prawie 80 lat i na świat przyszło już kilka urodzonych na tych terenach pokoleń – dodaje.

Rzetelna Firma oraz Krajowy Rejestr Długów ponownie oceniły rzetelność polskich konsumentów, analizując nie tylko łączne kwoty zadłużenia w poszczególnych regionach, lecz także uwzględniając ich wielkość i zaludnienie.

Eksperci porównali łączny dług w każdym województwie, ale w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Pod uwagę wzięli też średnią wartość zaległości statystycznego dłużnika w każdym z województw oraz wielkość odsetka osób zadłużonych wśród wszystkich jego mieszkańców.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Blisko przesilenia funduszy obligacji długoterminowych
Finanse
Babciowe jeszcze w tym roku. Ministerstwo zapewnia, że ma środki
Finanse
Wschodzące gwiazdy audytu według "Rzeczpospolitej"
Finanse
Szanse i wyzwania na horyzoncie
Finanse
Badania w czasach niepewności