Nagły zwrot akcji. Deloitte może jednak działać

Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 30.10.2023 03:00

Najpierw nadzorca zakazał firmie Deloitte badania sprawozdań finansowych przez trzy lata (pokłosie a

Najpierw nadzorca zakazał firmie Deloitte badania sprawozdań finansowych przez trzy lata (pokłosie afery GetBacku). A teraz sąd tę decyzję wstrzymał.

Foto: Bloomberg

To bezprecedensowa sytuacja na polskim rynku. Najpierw nadzorca zakazał firmie Deloitte badania sprawozdań finansowych przez trzy lata (pokłosie afery GetBacku). A teraz sąd tę decyzję wstrzymał.

Firma może działać

Informację potwierdziliśmy. – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 5339/23, postanowieniem z 18 października 2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji w zakresie nałożenia kary zakazu świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu – informuje Dominik Niewirowski, zastępca kierownika sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej WSA w Warszawie.

Również Deloitte potwierdza tę informację. Przypomina, że zaskarżył decyzję drugiej instancji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

– Sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej przez spółkę, wydając postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji do momentu zakończenia postępowania. Postanowienie sądu umożliwi Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. dalsze świadczenie usług na rzecz swoich klientów i wypełnianie obowiązków w interesie publicznym – podkreśla Katarzyna Nowak, odpowiadająca za komunikację z mediami w Deloitte.

Natomiast PANA postanowienia WSA skomentować nie może. Powód? Decyzja Agencji jeszcze się nie uprawomocniła.

– Zanim to nastąpi, nie możemy na podstawie art. 95 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, udzielać żadnych informacji na ten temat – potwierdza Radosław Różycki, koordynator ds. komunikacji z PANA.

Czytaj więcej

Orlen wybrał nowego audytora. Spoza wielkiej czwórki

Szczegóły decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że wykonanie zaskarżonej decyzji doprowadziłoby do wystąpienia „niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”. Uzasadnia, że po wykonaniu decyzji ewentualne uchylenie jej przez sąd administracyjny nie miałoby już dla funkcjonowania skarżącej spółki istotnego znaczenia. Bardzo utrudnione byłoby bowiem przywrócenie wcześniejszego stanu.

„Należałoby pozyskać zwolnionych wcześniej pracowników albo też zatrudnić inne osoby, nabyć sprzęt i lokale, w których wykonywane były usługi. W ocenie Sądu dalece utrudnione byłoby odzyskanie wszystkich klientów, których spółka utraciła po wykonaniu części zaskarżonej decyzji, a tym samym poziomu osiąganych wcześniej przychodów” – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do postanowienia WSA.

Jest ono nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość zaskarżenia wydanego postanowienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odpisu wraz z uzasadnieniem.

Czytaj więcej

Klienci Deloitte szukają nowych audytorów

Klienci szukają nowych audytorów

Informacje o nieprawidłowościach związanych z działalnością GetBacku pojawiły się w 2018 r. Sprawa cały czas jest w sądzie. W całej aferze 9 tys. klientów straciło około 3 mld zł.

Deloitte należy do tzw. wielkiej czwórki razem z firmami EY, KPMG i PwC. Przypada na nią ponad 81 proc. całego rynku oraz 71 proc. w segmencie audytowym.

W 2022 r. łączne przychody Deloitte Audyt przekroczyły 1,3 mld zł. Większość pochodziła z innych usług niż badanie sprawozdań finansowych. Mimo to audyt jest ważną częścią biznesu grupy. Tymczasem po decyzji PANA spółki, których audytorem był Deloitte, zaczęły szukać nowej firmy audytorskiej. Wśród nich jest Orlen. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, nowym audytorem koncernu będzie Mazars. Zapytaliśmy Orlen, czy to prawda. Otrzymaliśmy potwierdzenie.

– Rada nadzorcza wybrała firmę Mazars Audyt sp. z o.o. do przeprowadzenia badania i przeglądów sprawozdań finansowych Orlen i grupy Orlen za 2023 i 2024 rok. Obecnie Orlen jest w trakcie podpisywania umowy z nowym audytorem – poinformowało nas biuro prasowe koncernu.

Czytaj więcej

Najpierw Orlen, teraz Energa. Kto następny zerwie kontrakt z Deloitte?

Orlen i Deloitte rozwiązały umowę o badanie sprawozdań finansowych 25 września. Jako uzasadnienie podano brak możliwości wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie audytora, wynikający z wydania decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Trzy dni później na rynek trafiła informacja o rozwiązaniu umowy audytorskiej z Deloitte przez Energę. Argumentacja była identyczna.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podkreśla, że decyzja PANA postawiła spółki w trudnej sytuacji. Muszą w trybie pilnym wybrać nowego biegłego, co w warunkach bardzo ograniczonej konkurencji, pogłębionej zakazami łączenia audytu z innymi usługami, wiązać się będzie ze wzrostem kosztów. A wraz ze spółkami zapłacą za to inwestorzy. Nie tylko w formie dodatkowych kosztów, ale także ewentualnych zawirowań w przejrzystości informacyjnej wskutek zerwania ciągłości audytu – przestrzega SEG.

To bezprecedensowa sytuacja na polskim rynku. Najpierw nadzorca zakazał firmie Deloitte badania sprawozdań finansowych przez trzy lata (pokłosie afery GetBacku). A teraz sąd tę decyzję wstrzymał.

Firma może działać

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Polki budują swoją niezależność finansową
Finanse
Obligacje złapały wiatr w żagle. Pomógł Fed
Materiał partnera
Konsumenci chcą płatności prostych i wygodnych
Finanse
Ruszyła konkurencja SWIFT: platforma BRICS Pay
Finanse
Minister finansów musi odzyskać znaczenie
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości