Niemal 100 proc. Polaków odczuwa inflację. Rośnie potrzeba wiedzy finansowej

W czasach turbulencji gospodarczych chcemy lepiej dbać o swoje finanse domowe. Poziom wiedzy ekonomicznej w Polsce rośnie, ale jest pole do poprawy – wynika z badania przygotowanego przez WIB i Fundację GPW.

Publikacja: 21.03.2023 13:13

Niemal 100 proc. Polaków odczuwa inflację. Rośnie potrzeba wiedzy finansowej

Foto: Adobe Stock

Obecnie aż 98 proc. Polaków odczuwa inflację i wzrost cen. W warunkach drożyzny i spadku wartości pieniądza aż 85 proc. ogranicza swoje wydatki, a 67 proc. rezygnuje lub zmienia dotychczasowy styl życia – wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, opublikowanego we wtorek przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.

Jednocześnie aż 82 proc. Polaków deklaruje brak możliwości oszczędzania i inwestowania, a 27 proc. ma problem ze spłatą zobowiązań.

Jakie wnioski wyciągają Polacy z obecnej trudnej sytuacji? Okazuje się, że najwięcej uważa, iż należy trzymać rękę na pulsie, czyli bardziej interesować się wiadomościami gospodarczymi (46 proc.), ale też dywersyfikować swoje oszczędności i więcej myśleć przyszłości (po ok. 30 proc.), prowadzić skromniejszy tryb życia i starać się więcej oszczędzać na „czarną godzinę” (po ok. 20 proc.).

Czytaj więcej

Załamanie konsumpcji. Wielki post trwa od początku lutego

W świetle powyższych danych jeszcze bardziej istotna staje się potrzeba kształtowania właściwych postaw ekonomicznych – zaznaczają autorzy badań. Tym bardziej, że zdaniem samych Polaków (53 proc. wskazań) większa wiedza może przyczynić się do lepszego rozumienia mechanizmów gospodarki, ale też lepszego gospodarowania budżetem domowym (48 proc.) i do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa finansowego (45 proc.).

– Wyniki tegorocznej edycji badania są odzwierciedleniem otoczenia, w jakim żyjemy i dążenia Polaków do niwelowania negatywnych konsekwencji zachodzących zmian - zauważa Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. - Staliśmy się bardziej ostrożni i coraz wyraźniej widzimy konieczność poszerzania wiedzy ekonomicznej. Wciąż odczuwalne skutki pandemii, coraz wyraźniejsze konsekwencje wojny w Ukrainie, spowolnienie gospodarcze i utrzymujący się wzrost cen dowodzą, że w świecie ciągłych zmian i niepewności lepiej być wyposażonym w rzetelną wiedzę. Cieszą dane, które potwierdzają, że Polacy coraz częściej myślą o przyszłości swoich finansów w długim horyzoncie – komentuje.

A jak jest z wiedzą ekonomiczną obecnie? W ciągu ostatnich lat jej poziom wzrósł, ale wciąż jest pole do poprawy. W 2023 r. badani swoją wiedzę oceniają średnio na 2,88 (w 5-cio stopniowej skali). Aż 38 proc. uznaje swoją wiedzę za bardzo i raczej małą, zaś prawie 1/3 jako dużą i bardzo dużą.

Głównymi źródłami wiedzy o finansach i ekonomii pozostają internet i media (odpowiednio 61 i 43 proc.). Sporo osób polega w tej kwestii na instytucjach publicznych (32 proc.) oraz instytucjach finansowych (39 proc.). Co ciekawe, słabnie rola szkoły czy uczelni jako źródła wiedzy (spadek to 14 proc.).

Wśród obszarów wymagających uzupełnienia wiedzy, Polacy przede wszystkim wskazują cyberbezpieczeństwo (44 proc.) oraz inwestowanie (33 proc.). Nieco mniej uzupełnienia, ale też spory mamy w zakresie wiedzy o kredytach i pożyczkach, systemu podatkowego czy oszczędzania.

Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” wynika również, że Polacy mają dużo obaw co do inwestowania na giełdzie. Ponad 2/3 respondentów przyznaje się do braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Badani wykazują także strach przed ryzykiem (27 proc.), obawy przed poniesieniem strat (26 proc.) oraz brak wystarczającego kapitału wyjściowego (19 proc.).

Wśród instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie najbardziej rozpoznawalne są akcje (91 proc.) oraz obligacje (66 proc. ). Pozostałe instrumenty są słabo znane. Jednocześnie 9 na 10 ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie możliwości samodzielnego inwestowania.

Niewiele zmieniło się przez rok w kwestii czynników, które Polacy braliby pod uwagę przy wyborze spółki, w której papiery wartościowe chcieliby zainwestować. I tak najważniejsza jest sytuacja biznesowa spółki (43 proc. wskazań) oraz opinie innych uczestników rynku (41 proc.). Co czwarty inwestor kierowałby się możliwością uzyskania dywidendy, a co dziesiąty wskazał na dbałość spółki o kwestie ESG.

IT
Każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Rządowa aplikacja zaliczyła wpadkę
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Finanse
W płatnościach rewolucja, ale Polacy i tak wolą gotówkę
Finanse
Lira tanieje i tanieć nie przestanie. Urlop w Turcji za grosze?
Finanse
Inwestorzy znów wierzą w złotego
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Finanse
Haker protestuje, bo unieważniono jego transakcję
Finanse
Afryka chce SWIFT-u dla Rosji, ale pod warunkami