Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, który trafił właśnie do uzgodnień.

Przypomnijmy, że warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) stwarzają osobom niepełnosprawnym (niezdolnym do podjęcia pracy) możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w celu pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zgodnie z projektem środki mające pokryć roczny pobyt jednego uczestnika w WTZ zostaną podniesione w 2023 r. z 27 696 zł do 29 496 zł, a w następnych latach do 31 296 zł. Dotychczasowa kwota nie pokrywa bowiem wszystkich kosztów tej działalności. Wśród pracowników, ze względu na niskie pensje, jest duża rotacja. Brakuje też pieniędzy na inwestycje czy remonty.

Etap legislacyjny: skierowany do uzgodnień

Czytaj więcej

Większe dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej