Ma on dostarczać finansowanie dla funduszy venture capital na zasadach rynkowych i działać według standardów wytyczonych przez największych inwestorów tego typu w Europie.

NCBR CVC będzie dysponował budżetem 880 mln zł.

Połowa środków pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozostałe 50 proc. Mają dostarczyć inwestorzy korporacyjny.

NCBR CVC zarządza konsorcjum PFR Ventures i BGK TFI.