Jeszcze 12 miesięcy temu rentowność niemieckich dziesięciolatek była niższa niż minus 0,5 proc. Oznaczało to, że inwestorzy byli teoretycznie gotowi dopłacać do posiadania tych papierów.

Wyprzedaż obligacji na globalnych rynkach w ostatnich tygodniach to reakcja inwestorów na przyspieszającą inflację oraz na perspektywę zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Europejski Bank Centralny co prawda nie planuje podwyżek stóp w tym roku, ale ma zakończyć pandemiczny program skupu aktywów.

Pula długów z negatywnymi rentownościami zmniejszyła się na świecie przez ostatnie 12 miesięcy o ponad 8 bln USD i spadła poniżej 10 bln USD.