Jak wynika z raportu tej agencji ratingowej na wzrost tego zainteresowania wpłynęły imponujące stopy zwrotu z inwestycji w waluty cyfrowe w okresie niskich rentowności obligacji.

Eksperci S&P Global Ratings podkreślają, że w okresie dwunastu miesięcy (do 20 sierpnia) bitcoin, najważniejsza waluta cyfrowa zyskał 326 proc., ethereum zaś aż 745 proc.

Wprawdzie stopy zwrotu z takich inwestycji mogą gwałtownie się zmieniać ostatnie wzrosty cen kryptowalut mogą sprawić, iż funduszom emerytalnym trudno będzie je ignorować, wskazuje S&P Global Ratings.

Niektóre publiczne plany emerytalne, jak podkreśla Bloomberg, już inwestują w aktywa powiązane z walutami cyfrowymi.