Szef Kancelarii Premiera zaprosił przedstawicieli stowarzyszenia zrzeszającego obligatariuszy GetBacku na piątek, na godz. 13 - dowiedział się "Parkiet". Wcześniej ma się odbyć krótki briefing prasowy stowarzyszenia.

Artiom Bujan, jego prezes, informuje, że będzie poruszana sprawa unieważnień formularzy przyjęcia propozycji nabycia obligacji (umów) GetBacku przez Prokuraturę w przypadkach, gdy to bankier w placówce jednego z banków bez uprzednio udzielonej zgody oraz upoważnienia klienta przekazywał jego dane z banku do Polskiego Domu Maklerskiego (bez wiedzy klienta). Miał także wypełniać i podpisywać przez internet formularz nabycia obligacji. Przedstawiciele stowarzyszenia przekonują, że w takiej sytuacji klient nie widział umowy ani informacji zawartej w tym formularzu dotyczącej ryzyka utraty części lub całości swoich pieniędzy. Pisaliśmy o tej sprawie w ubiegłym tygodniu. Prokuratura potwierdza, że bada ten wątek w sprawie GetBacku. Przedstawiciele stowarzyszenia przekonują, że to właśnie prokuratura ma największy zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie. Domagają się unieważnienia tak zawartych umów i nakazania Idea Bankowi zwrotu utraconych środków w całości pokrzywdzonym (klientom tego banku), niezależnie od postępowania restrukturyzacyjnego, bo twierdzą, że klient utracił środki w wyniku działań bankiera a nie samego GetBacku.

Kolejnym postulatem stowarzyszenia jest postępowanie sankcyjno-administracyjne prowadzone w KNF względem podmiotów nadzorowanych i mocno zaangażowanych w proces oferowania oraz zapisu obligacji GetBacku. Twierdzą, że mogło dojść do "masowego oszukiwania obywateli". Domagają się również stawiania zarzutów osobom biorącym udział w oferowaniu obligacji GetBacku, które określały je jako "bezpieczne jak lokata bankowa". Zapowiadają, że będą żądać od tych osób zadośćuczynienia, czyli zwrotu pieniędzy. Kolejnym postulatem obligatariuszy jest przyśpieszenie prac nad nową Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Liczą, że na mocy tej ustawy w postępowaniu karnym w sprawie GetBacku powstanie możliwość zabezpieczenia majątku firm zaangażowanych w proces oferowania obligacji GetBacku, który miałby posłużyć do zwrotu obligatariuszom ich oszczędności (niezależnie od postępowania restrukturyzacyjnego GetBacku).