Wartość produkcji sprzedanej spadła w styczniu o 14,9 proc. liczona rok do roku i o 5,2 proc. w porównaniu z grudniem. Wynika z danych GUS. – Firmy ograniczają produkcję, bo na mniejsze zamówienia krajowe i zagraniczne nałożyły się zbyt duże zapasy – uważa Maria Drozdowicz-Bieć, prof. SGH.

Gorsze wyniki ma aż 26 z 34 działów branż przemysłowych. Najmniej sprzedały firmy produkujące metale (spadek o 40 proc.), samochody, (-36,3 proc) oraz chemikalia (-19,7 proc). – To branże o dużym udziale eksportu – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku SA. Według niego istnieje istotne prawdopodobieństwo, że w I kwartale tego roku Polska gospodarka znajdzie się w technicznej recesji. – Zgodnie z naszymi szacunkami kwartalny wzrost PKB w IV kw. 2008 r. wyniósł ok. -0,1 proc. po uwzględnieniu czynników sezonowych. Uwzględniając produkcję przemysłową i nasze prognozy sprzedaży detalicznej w styczniu (spadek 1,6 proc. rok do roku), wskazuje na ujemne kwartalne tempo wzrostu PKB w tym kwartale i tym samym wystąpienie recesji– tłumaczy Borowski. Techniczna recesja jest wtedy, gdy występują dwa kwartały spadku odsezonowanego PKB.

GUS podał też tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Jej wartość zwiększyła się o 7,4 proc. rok do roku i o 6,1 proc. w porównaniu z grudniem.

Dodatkowo z informacji GUS wynika, iż inflacja PPI (czyli ceny produkcji przemysłowej) jest o 3 proc. wyższa niż przed rokiem. Najbardziej skoczyły ceny związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, gazu i wody, bo o 20 proc.

Analitycy uważają, że RPP obniży stopy procentowe o 25 – 50 pkt bazowych. Z opublikowanego właśnie protokołu ze styczniowego posiedzenia RPP (tzw. minutes) wynika, że argumentem, który przeważył na rzecz obniżki stóp procentowych o 75 pkt, było pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego.