Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma wysłuchać informacji ministra Skarbu Państwa dotyczącej realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2012–2013".

W 2012 r. wpływy z dywidend wyniosły ponad 7,7 mld zł, a w 2013 r. - 6,4 mld zł.

Jak poinformował PAP resort skarbu, w ramach prywatyzacji branżowej (pozagiełdowej) w 2013 r. zrealizowano 181 projektów prywatyzacyjnych dla 143 spółek, co stanowiło prawie 94 proc. wszystkich projektów zrealizowanych w ub.r.

W związku z zakończeniem obowiązywania "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" przygotowany został "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" który określał kierunki przekształceń własnościowych w Polsce w ciągu dwóch lat. Plan ten obejmował spółki będące w nadzorze nie tylko ministra Skarbu Państwa, ale również te, w których nadzór prowadzony jest przez innych ministrów. Prywatyzacja miała dotyczyć 300 spółek.

W dokumencie zapisano, że minister skarbu planował całkowite wyjście z akcjonariatu/udziału w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółek, ujętych w Planie. W pozostałych spółkach – o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa – miały być utrzymane pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne (dotyczy to m.in. spółek z sektora energetycznego, finansowego i obronnego).

W 2014 r. MSP planuje uzyskać 3,7 mld zł przychodów z prywatyzacji, przy czym 1,2 mld złotych pochodzić będzie z bezpośredniej prywatyzacji, a pozostała część z transakcji giełdowych.

Ministrowie na wtorkowym posiedzeniu mają się także zapoznać z informacją ministra skarbu na temat Programu Inwestycje

Polskie oraz założeń polityki inwestycyjnej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Program Inwestycje Polskie został zapowiedziany w październiku 2012 r. przez premiera Donalda Tuska podczas tzw. drugiego expose. Ma on na celu utrzymanie tempa wzrostu inwestycji i PKB oraz tworzenie miejsc pracy. Jednym z dwóch filarów programu Inwestycje Polskie jest bank BGK, który ma odpowiadać za finansowanie dłużne inwestycji (kredyty, gwarancje). Powołana została spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe, która pełni rolę swego rodzaju funduszu infrastrukturalnego finansowanego ze środków skarbu państwa. Program ma się koncentrować na rentownych projektach inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM