Rok 2015 zakończył się kolejnym rekordem wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych, oraz wzrostem wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych. W 2015 roku banki oraz SKOK odnotowały wzrost wartości udzielonych kredytów o 4,2 proc. – z 77,8 mld zł w 2014 r. do 79,5 mld zł w 2015 r. Pod względem liczby pojedynczych kredytów (7,3 mln sztuk) nastąpił spadek o 4,5 proc. w porównaniu do roku 2014 - wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej.

Widoczny był spadek liczby udzielanych kredytów niskokwotowych (do 15 tys. zł), przy jednoczesnym zwiększaniu liczby udzielanych kredytów na wysokie kwoty (powyżej 15 tys. zł). W efekcie średnia kwota udzielonego kredytu wzrosła w tym okresie o 9,1 proc. do poziomu 10,8 tys. zł.

- Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych przez banki w 2015 r. była rekordowa, jednak wzrost wartości kredytów nie wynikał z liczby udzielonych kredytów, lecz ze wzrostu średniej kwoty zaciągniętego kredytu - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes BIK. Jak dodaje do spadku liczby kredytów na niższe kwoty przyczyniła się konkurencja aktywnych w tym segmencie firm pożyczkowych. Z drugiej strony banki doceniając lojalnych klientów, posiadających długoterminową relację z bankiem, oferują im kredyty na wyższe kwoty.

- Jakość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach jest na dobrym, stabilnym poziomie - docelowa szkodowość kredytów nie przekracza 4 procent – dodaje.

Według danych BIK wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2015 roku wzrosła o 3 proc., natomiast liczba udzielonych kredytów była podobna jak rok wcześniej. W analizowanym okresie banki udzieliły 196,5 tys. kredytów na łączną kwotę 41,8 mld zł. Dla porównania w 2014 r. było to 194 tys. kredytów o wartości 40,4 mld zł. Od trzeciego kwartału 2015 r. dynamiki udzielanych kredytów w porównaniu do analogicznych kwartałów 2014 r. w ujęciu wartościowym były dodatnie, a rekordowym był ostatni kwartał roku zarówno w ujęciu wartościowym jak i liczbowym.

- Od wakacji zaczęliśmy obserwować wzrost zainteresowania klientów kredytami mieszkaniowymi objawiający się wzrostami wartości składanych wniosków kredytowych. Przełożyło się to na bardzo dobry IV kwartał, w którym wartość udzielonych kredytów wzrosła o 15,4 proc., a liczba o 10,5 proc. względem IV kw. 2014 r. – podsumowuje prezes BIK.

Jego zdaniem ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych pod koniec roku można wyjaśnić sprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym, w tym utrzymującymi się w długim okresie niskimi stopami procentowymi, oraz impulsami regulacyjnymi: perspektywą podniesienia wkładu własnego do 15 proc. od stycznia 2016 r., rozszerzeniem i jednocześnie planowanym zakończeniem programu wsparcia MdM.

Ponad połowa osób zaciągających w 2015 r. kredyty mieszkaniowe pochodzi z miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Co piąty kredyt został udzielony mieszkańcowi województwa mazowieckiego. Choć aż 55 proc. kredytów hipotecznych udzielanych jest osobom w wieku poniżej 35 lat, to kredyty na najwyższe kwoty zaciągają osoby w przedziale 35-44 lata. Dobry IV kwartał spowodował, że w całym 2015 roku nastąpił wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Biuro Informacji Kredytowej przewiduje na 2016 rok stabilizację wartości udzielanych kredytów konsumpcyjnych oraz kontynuacja umiarkowanego wzrostu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych.