Rada Depozytu podjęła także uchwałę o oddelegowaniu Pawła Góreckiego – przewodniczącego rady nadzorczej - do wykonywania czynności prezesa na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto Rada Depozytu podjęła uchwałę o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na prezesa KDPW.

Odwołanie Sroki kończy pewną epokę nie tylko w KDPW, ale także rynku kapitałowego. Iwona Sroka przez wiele lat była odpowiedzialna była za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowym do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, co było efektem konsekwentnie realizowanej od 2009 roku strategii, zaprojektowanej przez Zarząd pod jej nadzorem. Dzięki temu Grupa KDPW może poszczycić się najlepiej rozwiniętą paletą usług post-transakcyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, dorównując w wielu aspektach instytucjom depozytowo-rozliczeniowym największych rynków finansowych w Europie. To za jej urzędowania przeprowadzono autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomiono od podstaw i zarejestrowano w ESMA (The European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW_TR, uruchomiono nowe usługi związane z funkcją agencji numerującej na polskim rynku finansowym, (w tym nadawanie nowych kodów LEI) czy też wprowadzono usługi nettingu w papierach wartościowych.

Iwona Sroka jest inicjatorką i pomysłodawczynią Kongresu Rynku Kapitałowego – dorocznego spotkania teoretyków i praktyków rynku kapitałowego, organizowanego przez KDPW, KDPW_CCP oraz Uniwersytet Warszawski. Głównym założeniem Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym i perspektywach jego rozwoju oraz współpraca na linii środowisko naukowe - biznes.

Podczas pełnienia funkcji prezesa KDPW i KDPW_CCP przez Iwonę Srokę instytucje te były wielokrotnie nagradzane za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce.

Akcjonariuszami KDPW są GPW, NBP oraz Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Każdy z nich posiada 1/3 udziałów w firmie.