— Najważniejsze wydaje mi się wzmocnienie pozycji producenta — mówi nowa prezeska KIPY „Rzeczpospolitej”. — Dzisiaj jest on najczęściej traktowany jak bankomat. I to wypłacający pieniądze wyłącznie pracownikom – od reżysera do dyżurnego planu czy oświetlacza. Oni mogą stawiać warunki, są wynagradzani zaraz po wykonaniu pracy. Producent dostaje swoje pieniądze dopiero po rozliczeniu filmu. Czasem trwa to nawet ponad dwa lata. W tym okresie musi zadłużać się, biorąc szybkie kredyty. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku młodych producentów, którzy przyjmują na siebie ogromną odpowiedzialność, a nie mają jeszcze finansowego luzu.

Irena Strzałkowska to znana postać w polskim środowisku filmowym. Urodziła się w Lublinie. Z wykształcenia jest ekonomistką, w latach 1974-81 pracowała w Paryżu jako attaché w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UNESCO.

Po powrocie do kraju była wicedyrektorką Departamentu Organizacyjno-Prawnego w w Biurze Komitetu Kinematografii, gdzie odpowiadała za promocję filmu polskiego za granicą. Od początku lat 90. współpracowała z Krzysztofem Zanussim - była zastępcą dyrektora w jego Studiu Filmowym „Tor”.

Nowa prezeska KIPY począwszy od roku 1991 przez trzydzieści lat była też przedstawicielką Polski w Funduszu „Eurimages”, bardzo cenioną przez członków komisji przyznającej dofinansowania filmom europejskim. Wielokrotnie udało jej się tam przeforsować wsparcie dla polskich koprodukcji. Jest lubiana i szanowana przez ludzi kina.

W 2021 roku Irena Strzałkowska została przez ministra kultury Francji odznaczona oficerskim Orderem Sztuki i Literatury. Wręczając to wyróżnienie ambasador Frédéric Billet podziękował jej za wkład w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Francją.

Podczas walnego zebrania członkowie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych wybrali również nowy zarząd. Wiceprezesami organizacji zostali: Zbigniew Domagalski (WFDiF) oraz Stanisław Zaborowski (Silver Frame). W skład zarządu weszli: Piotr Belka (MTL Max Film), Małgorzata Domin (Domino Films), Iza Kiszka - Hoflik (IKH Pictures Production), Tomasz Morawski (HAKA Films), Paulina Zacharek (Momakin) i Małgorzata Prociak (ZK Studio).