W tegorocznej sesji „Producers on the move" organizowanej w Cannes przez European Film Promotion, przy wsparciu Programu MEDIA, weźmie udział 25 najlepszych młodych producentów z Europy. Ma to służyć nawiązaniu szerszych znajomości branżowych i budowaniu sieci kontaktów między ludźmi, które mają coraz większy wpływ na europejską kinematografię.

Czytaj więcej w Serwisie Pierwsze Ujęcie PISF