Niskie bezrobocie i brak rąk do pracy w niektórych sektorach - to główne powody, dla których władze Wielkiego Księstwa zdecydowały się na zniesienie ograniczeń.