Jego odbiorcami są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dilerzy pojazdów ciężarowych i naczep. Sprzęt z Wieltonu eksportowany jest do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Słowenii oraz Serbii. Za granicą Wielton posiada trzy spółki zależne: Wielton Rosja, Wielton Ukraina oraz Wielton Białoruś, zajmujące się przede wszystkim handlem oraz marketingiem i reklamą. Z kolei Wielton Logistic prowadzi działalność usług transportowych dla spółek grupy oraz firm zewnętrznych.

Firma zatrudnia 27 konstruktorów i technologów, którzy specjalnie na potrzeby produkcji optymalizują jej proces i wprowadzają innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Nową marką na rynku jest Wielton Agro, która powiększyła ofertę Wieltonu o przyczepy przystosowane do specjalnych wymagań rolniczych. W ubiegłym roku w segmencie maszyn o nośności od 6 do 17 ton Wielton Agro wypracowała 9,5-procentowy udział w polskim rynku.

W połowie listopada tego roku spółka poprawiła prognozy wyników finansowych. Za cały 2013 rok spodziewa się 26 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 580 mln zł skonsolidowanych przychodów. Nowa prognoza, wobec poprzednich założeń, poprawia zysk o 6 mln zł i przychody o 30 mln zł. – Bardzo dobry trzeci kwartał oraz pełny portfel zamówień na czwarty kwartał uprawnia nas do tak znaczącego podniesienia prognozy skonsolidowanych przychodów i zysku netto – wyjaśnia prezes Wieltonu Andrzej Szczepek.

Spółka będzie się rozwijać: zarówno poprzez przejęcia innych firm, jak również budowę nowego zakładu. W ciągu najbliższych 3–4 lat Wielton zamierza przekroczyć miliard złotych skonsolidowanego przychodu ze sprzedaży produktów. Inwestycje powinny zwiększyć poziom produkcji do 11–12 tysięcy produkowanych pojazdów: przyczep, naczep oraz zabudów. Spółka planuje także inwestycje w branży chłodniczej, w produkcję cystern oraz środków transportu do przewożenia zwierząt.