Będzie nowy przedmiot w szkołach? Jest apel do Barbary Nowackiej

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się z apelem do minister edukacji Barbary Nowackiej o rozważenie włączenia do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie „Wiedza o Zdrowiu”, wzorowanego na przedmiocie „Wiedza o Społeczeństwie”.

Publikacja: 25.01.2024 18:55

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka

Foto: TV.RP.PL

W piśmie rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przekonuje minister edukacji, że wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej do szkół umożliwi uczniom zdobycie umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji związanych m.in. ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, prawami i obowiązkami pacjenta, zrozumieniem znaczenia działań profilaktycznych oraz oceną skuteczności szczepień ochronnych.

Edukacja zdrowotna pozwoli także na poruszenie kwestii takich jak seksualność, profilaktyka związana z zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. Kształcenie kompetencji zdrowotnych, właściwych postaw u dzieci i młodzieży oraz szacunku dla innych osób przyczyni się do lepszego zarządzania własnym zdrowiem, unikania ryzykownych zachowań w przyszłości i wytworzenia otwartej, pełnej szacunku postawy wobec innych.

Rzecznik zwraca uwagę, że w wielu rozwiniętych krajach Europy i na świecie praktykuje się edukowanie młodzieży w zakresie wiedzy o zdrowiu.

Wraz z pismem do minister Barbary Nowackiej trafił scenariusz lekcji edukacyjnej oraz informator z zakresu praw pacjenta dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Rzecznik praw pacjenta w przeszłości wielokrotnie występował w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Czytaj więcej

Jak w 2024 roku zmieni się polska szkoła?
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego