Tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki tego języka zostanie ujednolicony dla wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych. Od września 2024 r. ma wynosić trzy godziny w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało właśnie przesłane do konsultacji.

Zmiana dotyczy 62,5 tys. uczniów mniejszości niemieckiej.

Przemysław Czarnek, będąc ministrem edukacji i nauki, wydał rozporządzenie, na mocy którego od roku szkolnego 2022/23 liczbę godzin języka niemieckiego jako ojczystego finansowanych przez państwo zmniejszono z trzech do jednej tygodniowo. Powodem był brak symetrii w stosunkach polsko-niemieckich. Wywołało to protest mniejszości niemieckiej, która zwróciła uwagę, że tego typu rozwiązanie dotyczy tylko żyjących w Polsce Niemców, a polskiego systemu nie można porównywać do niemieckiego, gdzie kwestie te podlegają władzom poszczególnych krajów związkowych, a nie rządu federalnego.

Czytaj więcej

Fiskus daje ulgę dla uczących śpiewu, ale nie po polsku

Etap — konsultacje publiczne