Rządy Stanów Zjednoczonych i Polski przeprowadziły 4 lutego amerykańsko-polski Dialog Strategiczny w Waszyngtonie, w ramach którego odbyły się konsultacje między polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem a sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

„Ten dialog strategiczny pojawia się w krytycznym momencie. Pokazuje siłę i znaczenie stosunków dwustronnych, ponieważ Stany Zjednoczone i Polska skupiają się na wyzwaniach bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO w związku z rosyjską agresją. Współpraca polsko-amerykańska jest odpowiedzią na nasze wspólne cele zapewnienia bezpieczeństwa i wspierania demokratycznych dążeń narodu białoruskiego oraz na cel europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy” - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Zgodnie z komunikatem „Dialog Strategiczny koncentrował się na wspólnych wartościach i interesach, potwierdzając silną, stałą i pogłębiającą się współpracę dwustronną między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz wspólne zobowiązanie do zacieśniania współpracy w szerokim zakresie tematów”.

Czytaj więcej

Rau w Waszyngtonie. "Z Blinkenem rozmawialiśmy o sytuacji wokół Ukrainy"

„Grupy robocze Dialogu Strategicznego omówiły współpracę dwustronną w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i światowego, kwestie polityczno-wojskowe; bezpieczeństwo energetyczne, (...) współpracę w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz umacnianie wartości i instytucji demokratycznych poprzez OBWE w Europie i Eurazji oraz w naszych krajach. Stany Zjednoczone i Polska konsultowały się w sprawie roli przywództwa Polski w OBWE w wypracowywaniu dyplomatycznych rozwiązań konfliktów regionalnych. Obie strony wyraziły stanowcze poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zobowiązały się do koordynowania działań w celu powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji” - napisano w oświadczeniu.

Kolejne spotkanie w ramach amerykańsko-polskiego Dialogu Strategicznego ma odbyć się w Warszawie na początku 2023 roku.