Wzrostowi wydatków na obronność państw UE towarzyszy jednak spadek inwestycji ponadnarodowych w zakresie obronności w ramach UE - wynika z raportu EDA.

Agencja podaje, że wydatki 26 państw Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii, która nie uczestniczy w unijnych projektach z zakresu obronności) wyniosły w 2020 roku 198 mld dolarów, o 5 proc. więcej niż w 2019 roku. Wydatki te stanowiły łącznie ok. 1,5 proc. zsumowanego PKB tych państw UE.

Europejska Agencja Obrony zauważa jednocześnie spadek wydatków na ponadnarodowe projekty z zakresu obronności, pomimo paktu zawartego w 2017 roku, który przewidywał łączenie zasobów i zakończenie z rywalizacją między branżami zbrojeniowymi poszczególnych państw.

Czytaj więcej

USA przekonały sojuszników w Europie, że Rosja może zaatakować Ukrainę

Dyrektor generalny EDA, Jiri Sedivy przyznaje, że "trend spadkowy we wspólnych, europejskich wydatkach" na obronność jest niepokojący. W porównaniu do 2019 roku wydatki te spadły o 13 proc., do 4,1 mld euro. Tylko dwa razy od 2006 roku wydatki na takie projekty 26 państw UE były niższe.

Kupując sprzęt wojskowy w 2020 roku państwa członkowskie UE zawierały co do zasady umowy samodzielnie, nie wywiązując się ze zobowiązań z 2017 roku, przewidujących, że jedna trzecia takich zakupów powinna dotyczyć projektów realizowanych wspólnie z innymi krajami członkowskimi.

4,1 mld

Tyle z 199 mld wydanytch przez 26 państwa UE na obronność przeznaczono na realizację wspólnych, ponadnarodowych projektów