Moskwa mówiła o tym na jakim etapie są negocjacje z rządem Czech ws. kopalni w Turowie.

- Jutro będę rozmawiała ze stroną czeską o ostatecznym kształcie porozumienia. Zostały jeszcze dwa punkty do wynegocjowania, chodzi m.in o okres obowiązywania umowy - o drugim punkcie nie chcemy rozmawiać za pośrednictwem mediów, tylko bezpośrednio ze stroną czeską. Z nowym rządem (czeskim) możemy zacząć rozmowy bez tematu Turowa i skupić się na tym, co jest rzeczywiście istotne we współpracy polsko-czeskiej. Mamy wiele tematów, które możemy wspólnie poprowadzić w UE, jak np. transformacja energetyczna. Nie warto skupiać się na pobocznych tematach, które nie ułatwiają współpracy - wierzymy w nowe otwarcie z rządem czeskim - oświadczyła polityk.

Transformacja energetyczna - tak, ale sprawiedliwa i z uwzględnieniem kosztów społecznych

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Minister odniosła się również do europejskiego programu transformacji energetycznej "Fit for 55".`

- "Fit for 55", jako dokument wymaga bardzo głębokiej analizy, to jest 13 dokumentów, które składają się z ponad 4 tysięcy stron. Jeżeli chodzi o sam kierunek i przeznaczenie środków na fundusz modernizacji, to jesteśmy gotowi go ("Fit for 55" - red.) poprzeć. Popieramy budżet realizacji Fit-u i pulę solidarnościową. Natomiast dyskusyjne jest dla nas wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami dla transportu i budynków, dla Polski byłoby to bardzo obciążające. Dodatkowo postulujemy włączenie gazu jako paliwa przejściowego i uznanie go oficjalnie w dokumentach, jak i atomu, który również nie jest uznany - mówił gość Polskiego Radia.

Czytaj więcej

Prąd może zdrożeć nawet o 20 proc. To jednak tylko początek

Moskwa podkreśliła, że przy transformacji energetycznej muszą być wzięte pod uwagę koszty społeczne, zwłaszcza w krajach słabszych.

- Transformacja energetyczna - tak, ale sprawiedliwa i z uwzględnieniem kosztów społecznych. Ale też de facto z uwzględnieniem środowiska, bo nie można zamknąć kopalni z dnia na dzień, efekt środowiskowy byłby niewyobrażalny - stwierdziła polityk.