Jak wynika z danych, obok dużych, a także małych i średnich firm po faktoring sięga coraz więcej mikroprzedsiębiorstw. Szybko rosną też obroty podmiotów zrzeszonych w PZF. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. sfinansowały one działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 256,8 mld zł. Kolejny więc raz branża zanotowała wzrost o ponad 24 proc.

Firmy należące do PZF osiągnęły w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wzrost obrotów o 24,3 proc., finansując działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 256,8 mld zł.

– Rynek faktoringu z nawiązką odbudował swoją pozycję sprzed pandemii. Przez kilkanaście miesięcy wspieraliśmy przedsiębiorców w przetrwaniu trudnych czasów, udzielając szybkiego finansowania w oparciu o wystawione przez nich faktury, a krótki czas oczekiwania na gotówkę był dla nich szczególnym atutem w trudnych czasach. Istotnym wsparciem był i nadal jest program gwarancji limitów faktoringowych, dedykowany dla naszych klientów – faktorantów, który nasz rynek realizuje wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program znacząco podniósł elastyczność członków PZF w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych i udzielaniu nowego finansowania w ramach faktoringu z regresem oraz faktoringu odwrotnego. Między innymi dlatego do grona klientów korzystających z usługi dołącza coraz więcej mikrofirm. Także i one chcą poprawić swoją płynność finansową i zwiększać konkurencyjność. Z wielką satysfakcją obserwujemy, jak polscy przedsiębiorcy z sukcesem wychodzą z kłopotów i wracają do swojego tradycyjnego trybu realizacji zamówień zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze elastyczne podejście w pandemii oraz nowe rozwiązania spotkały się z dużym uznaniem i rosnącym zainteresowaniem naszymi usługami – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 22,6 tys. przedsiębiorstw. Wystawiły one ponad 15 mln faktur, na podstawie których faktorzy udzielili finansowania. Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Działają one w warunkach znaczącego wzrostu cen, toteż potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy. Sięgając po faktoring, podnoszą więc swoją konkurencyjność.

– Faktoring stał się usługą, bez której wielu przedsiębiorców i menedżerów nie wyobraża sobie sprawnego funkcjonowania firmy. To między innymi dzięki ich zaufaniu nasza usługa błyskawicznie oddaliła widmo kryzysu i powróciła na drogę dynamicznego rozwoju. Wielu stałych klientów kontynuuje współpracę z faktorami, przedstawiając coraz więcej faktur do sfinansowania. Przybywa też nowych, którzy szybko zauważają korzyści wynikające z faktoringu. Natychmiastowy dostęp do gotówki, optymalizacja ryzyka i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb są kluczowymi warunkami pomyślnego rozwoju biznesu – dodaje Konrad Klimek.

Po faktoring najczęściej sięgają producenci i dystrybutorzy dóbr i towarów. Podmioty z tej grupy stanowią aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z finansowania w oparciu o faktury. Są to najczęściej faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, dlatego istotne z punktu widzenia klientów jest ich natychmiastowe „odmrożenie". Dzięki temu mogą bez zakłóceń prowadzić działalność, regulując na bieżąco swoje zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy.

Dużym zainteresowaniem cieszy się też faktoring zakupowy. To mniej znana odmiana faktoringu, o odwróconym schemacie. Beneficjentem finansowania w tej formule jest płatnik faktury, bo to za niego zobowiązanie z tytułu zakupu towarów lub usługi zastępczo reguluje firma faktoringowa na rzecz dostawcy – wystawcy faktury. Tak jak w faktoringu sprzedażowym i tu chodzi o wsparcie płynności finansowej u przedsiębiorcy.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, z usług faktoringowych w 2020 r. skorzystało 21 331 klientów. W tej liczbie 26,9 proc. klientów prowadziło działalność w zakresie handlu, 23,7 proc. – transportu, 19,7 proc. – przemysłu, a 10,4% proc. – usług. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa faktoringowe (łącznie) zmalała o 1,9 proc., z 317 285 mln zł w 2019 r. do 311 343 mln zł w 2020 r. W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 2,7 proc., a w faktoringu zagranicznym wzrosła o 2,8 proc. W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (47,3 proc.), faktoring z regresem (29,5 proc.), faktoring odwrotny/odwrócony (20,6 proc.) i faktoring mieszany (2,7 proc.). Od dwóch lat statystycy notują wzrost wartości wykupionych wierzytelności w faktoringu odwrotnym. Dzieje się to kosztem wartości wykupionych wierzytelności w faktoringu bez regresu.