Mukowiscydoza to jedna z najczęściej występujących chorób genetycznych u ludzi. Mutacje (dotąd zidentyfikowano 1500 odpowiedzialnych za powstanie tej choroby) sprawiają m.in., że organizm wytwarza nadmiernie lepki śluz powodujący zaburzenia pracy narządów – głownie płuc i układu pokarmowego.

Nowopowstała poradnia świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia, fizykoterapii i porad psychologicznych dla dzieci w wieku do 18 roku życia oraz osób dorosłych z podejrzeniem lub rozpoznaną mukowiscydozą. W zakresie diagnostyki wykonywane są oznaczenia poziomu chlorków w pocie (metodą Gibsona i Cooke'a oraz  metodą Vescor), pomiar różnicy potencjałów przeznabłonkowych nosa, badanie czynnościowe płuc, badania genetyczne, mikrobiologiczne, analityczne i radiologiczne, które pomagają ocenić i monitorować stan zdrowia chorego. Na oddziale prowadzona jest także nauka prawidłowego wykonania drenażu drzewa oskrzelowego.

Poradnia ściśle współpracuje z terenowym oddziałem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, które wspiera i edukuje w zakresie samoopieki pacjentów i ich rodziny.