W UE są obecnie cztery państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Belgia, Bułgaria i Słowenia). W UE jest sześć państw, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Litwa, Austria, Słowenia, Chorwacja, Portugalia).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaźnik ten wynosi w tym kraju 28,7 (bez zmian).

Z kolei w samej UE krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 23,7 (wzrost o 0,5).

Druga jest Słowenia, gdzie wskaźnik ten wynosi 19,8 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,5)

W trzecich pod względem tego wskaźnika Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 18,7 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,5). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spadał, 29 listopada był pierwszym dniem ponownego wzrostu.

Czwarta jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 17,9 (spadek o 0,6).

W szóstych Węgrzech w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 16,1 zgonu (wzrost o 0,5 przy 722,1 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). Siódme są Włochy z 16 zgonami na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni (wzrost o 0,2). Ósma pod względem tego wskaźnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 15,9 (wzrost o 0,4).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1218,1 (spadek o 116,2).

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja, 24 listopada przekroczył on 900, a 29 listopada przekroczył 1000 - obecnie wynosi on tam 1026,7 (wzrost o 27,5).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 967,9 (spadek o 7,1 w ciągu doby).

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie, 24 listopada przekroczył 800, a 29 listopada przekroczył 900 - obecnie wynosi tam 959,3 (wzrost o 16,8).

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria, ale 26 listopada spadł on znów poniżej 1000, a 29 listopada poniżej 900 - obecnie wynosi on tam 858,6 (spadek o 27,4).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900, 24 listopada znów wzrósł powyżej 900, 25 listopada spadł poniżej tej wartości, a 29 listopada spadł poniżej 800 - i wynosi tam 789,5 po spadku o 73 w ciągu doby.

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia, 22 listopada znów spadł on poniżej 800, 28 listopada znów wzrósł powyżej tej liczby, a 29 listopada spadł poniżej tego poziomu - i obecnie wynosi on tam 773 zakażeń koronawirusem (spadek o 16,9).

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, 22 listopada znów spadł poniżej 800, a 29 listopada poniżej 700 - i wynosi 695,8 (spadek o 38,9).

W Szwecji 25 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył 600 - i wynosi obecnie 634,3 (bez zmian).

W Bułgarii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 633 (spadek o 10,1).

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, 21 listopada poniżej 800, 25 listopada poniżej 700, a 29 listopada poniżej 600 - i wynosi obecnie 567,3 (spadek o 14,4). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

W Rumunii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców zbliża się do 600 - i wynosi obecnie 581 (spadek o 6,8).

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, 21 listopada poniżej 700, 22 listopada poniżej 600, 25 listopada poniżej 500, a 29 listopada poniżej 400 - i obecnie wynosi on tam 379,2 po spadku o 29,2 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, od 19 listopada poniżej 600, od 22 listopada poniżej 500, a od 26 listopada poniżej 400 - obecnie jego wysokość to 335,5 - o 20,5 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 51,8 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców i Irlandia gdzie wskaźnik ten wynosi 90 oraz Finlandia - z 94,3 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Islandii - 0,3 oraz Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,6.