Spytał o to unijny Trybunał sąd belgijski, który rozpatruje skargi krajowej komisji ds. ochrony prywatności wniesione na Facebook Ireland i Facebook Belgium. Sąd chciał, by TSUE wskazał, jak RODO wpływa na rozpoznawanie takich spraw, skoro wskazuje, że wiodącą rolę w kwestiach ochrony danych europejskich użytkowników Facebooka ma irlandzki organ ds. danych osobowych.

TSUE uznał, że instytucje z innych państw UE też mają uprawnienia – gdy stwierdzą naruszenia w swoim kraju. Gdy zaś chodzi o naruszenia transgraniczne, organy kontrolne mają działać w ścisłej współpracy. Wszczynanie postępowań i składanie skarg do sądów w kraju może się odbywać tylko z poszanowaniem tej zasady – stwierdził TSUE.

Czytaj też: Każde państwo UE może skarżyć Facebooka - opinia rzecznika generalnego TSUE

sygnatura akt: C-645/19