Kto zostanie prezesem UODO? Sejm zdecyduje między czterema kandydatami

Spośród siedmiu uczestników sejmowej konferencji, oficjalnie zgłoszeni zostali tylko Jakub Groszkowski (przez PiS) Mirosław Wróblewski (przez Koalicję Obywatelską), oraz dwóch kandydatów Trzeciej Drogi - Andrzej Rybus-Tołłoczko i Konrad Komornicki.

Publikacja: 19.12.2023 20:12

Kandydaci na stanowisko prezesa UODO podczas konferencji „Przyszłość ochrony danych osobowych w Pols

Kandydaci na stanowisko prezesa UODO podczas konferencji „Przyszłość ochrony danych osobowych w Polsce – w przededniu wyboru nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych” w Sejmie

Foto: PAP/Piotr Nowak

Jakub Groszkowski to obecny wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Został on zgłoszony przez klub Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed wtorkową debatą. Wśród swoich priorytetów  wskazał - większe zaangażowanie UODO w proces legislacyjny, przez współpracę z Rządowym Centrum Legislacji, tak by projektowane przepisy od początku uwzględniały ochronę danych osobowych. Zapowiada też utworzenie departamentów Nowych Technologii oraz Cyberbezpieczeństwa, ze względu na rosnące w ostatnich latach znaczenie obu tych dziedzin. Innym ciekawym postulatem jest wzmocnienie pozycji Inspektorów Danych Osobowych poprzez stworzenie Klubu IOD, który pozwoliłby im wymieniać się doświadczeniami między sobą i z Prezesem UODO w ramach warsztatów, webinarów czy seminiariów.

Jeśli chodzi zaś o wspieranie administratorów, wiceprezes UODO postuluje wydawanie wytycznych dla poszczególnych branż (po uprzednich konsultacjach) wspieranie tworzenia kodeksów postępowania, oraz aktualizację poradników branżowych, wprowadzenie systemu certyfikacji zgodności z RODO, stworzenie internetowej wyszukiwarki decyzji prezesa urzędu oraz zachęcanie do korzystania z tzw. uprzednich konsultacji (w ich ramach jednostka chcąca wprowadzić określone rozwiązania może spytać Urząd, czy jej plany są zgodne z zasadami ochrony danych osobowych). Przede wszystkim jednak podkreśla, że żadne poważne zmiany w działaniu urzędu nie mogą być wdrożone bez zwiększenia budżetu oraz zasobów kadrowych.

Mirosław Wróblewski to radca prawny oraz Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazuje, że najważniejszą sprawą jest przywrócenie praworządnego i niezależnego działania  prezesa UODO. Wątpliwości co do tej niezależności pojawiły się np. przy okazji działań Urzędu ws. list poparcia do KRS, czy też braku podjęcia z urzędu kwestii wykorzystywania systemu Pegasus. Kładzie też nacisk na przewidywalność działań UODO i jego większą aktywność w procesie legislacyjnym, a jako jedno z największych wyzwań na tę kadencję wskazuje rozwój sztucznej inteligencji.

-W swoich działaniach PUODO powinien m.in. upowszechniać i przekazywać zrozumiałym i jasnym językiem swoje wytyczne, a także wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych. Na szczególną uwagę zasługują wytyczne dotyczące przetwarzania danych w kontekście zastosowań nowoczesnych technologii, tak często wiążących się ze zmianami nie tylko technologicznymi, ale i zmianami zachowań społecznych. - mówi Mirosław Wróblewski w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej

Siedmiu kandydatów na prezesa UODO. We wtorek debata w Sejmie

Konrad Komornicki został pierwotnie zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe, ale ostatecznie zyskał poparcie także Polski 2050. Od 25 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym, m.in. w Poczcie Polskiej, Urzędzie Miasta Warszawy, Kancelarii Prezydenta RP czy Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W swoim wystąpieniu na wtorkowej konferencji wskazał na dużą rolę Urzędu w ochronie, szczególnie małoletnich — np. przed kierowanymi do nich reklamami śledzącymi, w związku z wejściem w życie rozporządzenia o Usługach Cyfrowych.

Zwrócił uwagę na konieczność lepszej współpracy z innymi urzędami kontrolnymi (np. UOKiK) ale też wyraźne rozdzielenie ich sfer działania — tak by obywatel wiedział, do kogo zgłosić się ze skargą, a przedsiębiorca nie musiał bać się podwójnej kary za to samo. Zaproponował również, by przez złożeniem skargi każdy mógł porozmawiać z pracownikiem UODO — tak by ten wyjaśnił mu kwestie budzące wątpliwości i wskazał, czy składanie skargi w tym przypadku ma sens. Mogłoby to znaczenie ograniczyć ilość wpływających do urzędu skarg. Postulował też stworzenie delegatur terenowych UODO (po zwiększeniu jego budżetu) oraz konieczność szerszego dialogu z przedsiębiorcami, a nawet korzystanie z rozwiązań wypracowanych np. w sektorze bankowym do bezpiecznego transferu danych za granice.

Również Andrzej Rybus Tołłoczko, choć początkowo był kandydatem Polski 2050, finalnie uzyskał poparcie także PSL. Jest inspektorem ochrony danych (wcześniej administratorem bezpieczeństwa informacji), oraz przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, związany z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.  Zwrócił on uwagę, że stanowiska i poradnictwo UODO musi stać się bardziej konkretne, tak by administratorzy wiedzieli, jakie zabezpieczenia należy wprowadzić. Należy skończyć ze słowem „adekwatne” w wyjaśnieniach UODO. Ponadto wskazał na konieczność ograniczenia dokumentacji prowadzonej przez administratorów, a także zmianę podejścia do obowiązków informacyjnych, które wiele ludzi akceptuje, nie czytając. Podkreślił również konieczność aktywniejszego włączenia się w proces legislacyjny, szybszego załatwiania spraw, oraz publikowania wszystkich decyzji UODO, a nie tylko wybranych.

Wszyscy kandydaci akcentowali konieczność włączenia się UODO w działania edukacyjne dotyczące ochrony danych osobowych i związanych z nimi praw. Prócz wskazanych wyżej, we wtorkowej debacie w sejmie wzięli udział także dr Mirosław Gumularz (popierany przez Lewice) prof. Grzegorz Sibiga oraz mec. Maciej Zadrożny (obaj zaproszeni przez KO). Oficjalne zgłoszenie aż czterech kandydatów zaskakuje, bo w kuluarach mówiło się, że koalicja rządowa wybierze jednego, wspólnego kandydata. Tymczasem sama Trzecia Droga zgłosiła dwóch. Kolejnym etapem procedury jest zaopiniowanie kandydatów przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Jakub Groszkowski to obecny wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Został on zgłoszony przez klub Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed wtorkową debatą. Wśród swoich priorytetów  wskazał - większe zaangażowanie UODO w proces legislacyjny, przez współpracę z Rządowym Centrum Legislacji, tak by projektowane przepisy od początku uwzględniały ochronę danych osobowych. Zapowiada też utworzenie departamentów Nowych Technologii oraz Cyberbezpieczeństwa, ze względu na rosnące w ostatnich latach znaczenie obu tych dziedzin. Innym ciekawym postulatem jest wzmocnienie pozycji Inspektorów Danych Osobowych poprzez stworzenie Klubu IOD, który pozwoliłby im wymieniać się doświadczeniami między sobą i z Prezesem UODO w ramach warsztatów, webinarów czy seminiariów.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a