Pierwsze ze spotkań odbyło się 2 marca 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i poświęcone było monitoringowi w radiowozach. Ponieważ nie ma jeszcze ustawy o monitoringu wizyjnym, powstaje wiele wątpliwości dotyczących prawa do instalowania w różnych miejscach urządzeń nagrywających. Policja również je podziela, dlatego z zwróciła się do GIODO z prośbą o konsultacje, czy dla celów bezpieczeństwa możliwe jest montowanie kamer rejestrujących, co dzieje się w radiowozach.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami policji miało miejsce 13 marca 2015 r. w siedzibie biura GIODO. Ze strony GIODO uczestniczyli w nim dyrektorzy departamentów, a minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wygłosił referat omawiający zarówno kwestie unijnej reformy w zakresie ochrony danych osobowych, jak i obowiązujące od stycznia 2015 r. zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowej roli i pozycji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Końcowym elementem spotkania były pytania oraz dyskusja o konsekwencjach powołania lub niepowołania ABI, zwłaszcza że niedawno Komendant Główny Policji zdecydował się na powołanie ABI oraz jego zastępcy.