Licząc bez środków transportu, sierpniowy wzrost zamówień wyniósł 0,4 proc. m./m., po zwyżce o 3,2 proc. Też był jednak gorszy od prognoz, których średnia mówiła o wzroście o 1,3 proc.

Pozytywnie zaskoczyły natomiast tzw. bazowe zamówienia na dobra kapitałowe, czyli nie obejmujące sprzętu wojskowego i samolotów. Wzrosły one o 1,8 proc. Dane za lipiec zrewidowano zaś w górę z 1,9 proc. do 2,5 proc.