Czas zapłaty za skumulowane po pandemii zapasy

Czerwiec był 13. miesiącem recesji w polskim przetwórstwie przemysłowym. Najbardziej cierpią firmy, które wcześniej korzystały na globalnej kumulacji zapasów.

Publikacja: 04.07.2023 03:00

Czas zapłaty za skumulowane po pandemii zapasy

Foto: Adobe Stock

Recesja w polskim przetwórstwie przemysłowym, trwająca od maja ub.r., w czerwcu znów się pogłębiła – sugeruje PMI, wskaźnik bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki około 250 (dużych) przedsiębiorstw.

Jak podała w poniedziałek firma S&P, w czerwcu PMI nad Wisłą zmalał do najniższego od listopada poziomu 45,1 pkt (z 47 pkt w maju). Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści, znając już wstępne czerwcowe dane o kondycji przemysłu w strefie euro (ukazały się w drugiej połowie czerwca), spodziewali się zniżki tego wskaźnika, ale na ogół mniejszej. Przeciętnie oczekiwali wyniku na poziomie 46,5 pkt.

Czytaj więcej

Od dwóch miesięcy poziom cen stoi w miejscu

PMI od maja ub.r. utrzymuje się wyraźnie poniżej 50 pkt, co teoretycznie oznacza, że koniunktura w przemyśle przetwórczym pogarsza się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tego pogorszenia. W tym świetle w czerwcu recesja w przemyśle ponownie się pogłębiła.

PMI obliczany jest na podstawie odpowiedzi menedżerów firm na pytania dotyczące zmian (w stosunku do poprzedniego miesiąca) produkcji, wartości zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów. Z najnowszej ankiety wynika, że w czerwcu już 16. miesiąc z rzędu więcej firm zgłosiło spadek wolumenu zamówień niż jego wzrost. Co więcej, przewaga przedsiębiorstw raportujących spadek popytu była największa od początku roku. Jako istotne źródło słabości popytu menedżerowie wskazywali często Niemcy. Osłabienie popytu, a także dążenie do zmniejszenia zapasów gotowych towarów wymusiło na firmach ponowne ograniczenie produkcji – największe od siedmiu miesięcy – oraz ograniczenie aktywności zakupowej.

Jak zauważył Kamil Pastor, ekonomista z PKO BP, wyniki te wskazują na odwracanie się obserwowanego w latach 2021–2022 globalnego procesu masowego gromadzenia zapasów. Dostawcy komponentów z wcześniejszych ogniw łańcucha wartości dodanej – w tym polscy poddostawcy niemieckich firm – odczuwają to silniej niż producenci z późniejszych ogniw.

Osłabienie popytu w globalnym przemyśle oraz korekta na rynku surowców prowadzą do spadku cen materiałów, a także cen końcowych producentów. W Polsce, w świetle PMI, te ostatnie zmalały w czerwcu najbardziej w historii tego wskaźnika (sięga 1997 r.). Wpisuje się to w oczekiwania ekonomistów, że hamował będzie nadal wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej (PPI). Jego majowa zwyżka, o 3,1 proc. rok do roku, była najmniejsza od lutego 2021 r. W czerwcu, jak szacują ankietowani przez nas ekonomiści, PPI wzrósł już tylko o 0,7 proc. rok do roku.

Tu jednak, jak oceniają ekonomiści z mBanku, kryć się może klucz do ożywienia w przemyśle. Spadek cen może bowiem pobudzić popyt na towary przemysłowe. Andrzej Kamiński, ekonomista z Banku Millennium, dodaje, że polski sektor wytwórczy skorzysta też na ożywieniu w budownictwie mieszkaniowym, oczekiwanym w 2024 r., m.in. w związku z pierwszymi obniżkami stóp procentowych.

Większość ankietowanych na potrzeby PMI firm spodziewa się zresztą wzrostu produkcji w horyzoncie 12 miesięcy. Za przejaw ich wiary w to, że recesja będzie krótka, uznać można też to, że choć zmniejszają zatrudnienie, to nie jest to proces gwałtowny i częściowo wynika z niedoboru pracowników.

Recesja w polskim przetwórstwie przemysłowym, trwająca od maja ub.r., w czerwcu znów się pogłębiła – sugeruje PMI, wskaźnik bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki około 250 (dużych) przedsiębiorstw.

Jak podała w poniedziałek firma S&P, w czerwcu PMI nad Wisłą zmalał do najniższego od listopada poziomu 45,1 pkt (z 47 pkt w maju). Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści, znając już wstępne czerwcowe dane o kondycji przemysłu w strefie euro (ukazały się w drugiej połowie czerwca), spodziewali się zniżki tego wskaźnika, ale na ogół mniejszej. Przeciętnie oczekiwali wyniku na poziomie 46,5 pkt.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
Ludwik Kotecki, RPP: Obniżki stóp procentowych? Raczej nieprędko
Dane gospodarcze
Mocne hamowanie w przemyśle. Najnowsze dane GUS
Dane gospodarcze
Brytyjczycy zapanowali nad inflacją. Premier chwali się sukcesem
Dane gospodarcze
Inflacja bazowa w Polsce lekko w dół. NBP podał nowe dane
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Dane gospodarcze
Chiński rynek nieruchomości nadal ciąży gospodarce
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży