Rozpędzonej inflacji odpadło jedno koło. O ile spadła w marcu?

W marcu inflacja zmalała do 15,8 proc. rocznie z 18,4 proc. w lutym - prognozują analitycy. Niżej była poprzednio w wakacje. Jej szybki spadek w kolejnych miesiącach jest przesądzony, ale powrót do celu NBP, czyli 2,5 proc., będzie powolny, albo wręcz niemożliwy.

Publikacja: 30.03.2023 20:39

Rozpędzonej inflacji odpadło jedno koło. O ile spadła w marcu?

Foto: Voyagerix / Adobe Stock

W Hiszpanii w ciągu zaledwie miesiąca inflacja zmalała o niemal połowę: z 6 proc. rok do roku w lutym do 3,3 proc. w marcu. W Polsce tak raptownej dezinflacji nie oczekuje nikt. Na to, aby roczna dynamika wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), czyli główna miara inflacji, obniżyła się o połowę, poczekamy co najmniej pół roku. W marcu, jak szacują przeciętnie ankietowani przez "Rzeczpospolitą" ekonomiści, zmalała ona do niespełna 16 proc. z 18,4 proc. w lutym.

Wstępny szacunek CPI w marcu GUS opublikuje w piątek o godz. 10. Z możliwością, że inflacja przyspieszyła, nie liczy się żaden spośród 22 uczestników naszej ankiety. Najwięksi pesymiści sądzą, że wzrost CPI wyhamował do 17,7 proc. rok do roku. Większość ekonomistów spodziewa się jednak wyniku poniżej 16 proc., przeciętnie na poziomie 15,8 proc.

Czytaj więcej

Inflacja hamuje w Niemczech i w Hiszpanii

Inflacja bazowa jak w najgorszych momentach 2022 r.

Tak nisko inflacja w Polsce poprzednio była w lipcu 2022 r. Niestety, ekonomiści nie mają wątpliwości, że jej spadek w marcu i kolejnych miesiącach to głównie zjawisko o charakterze statystycznym. Za sprawą wysokiej bazy odniesienia sprzed roku maleje dynamika cen energii, paliw i żywności. Jednocześnie fundamentalna presja na wzrost cen się utrzymuje, co znajduje odzwierciedlenie w szacunkach tzw. inflacji bazowej (po wyłączeniu cen energii, paliw i żywności). W marcu, jak przeciętnie oceniają uczestnicy ankiety "Parkietu", wyniosła ona 12 proc. rok do roku, tak samo jak w lutym.

- Sprzedawcy detaliczni coraz częściej mówią o tym, że pojawiła się bariera popytu. Ale załamania konsumpcji nie ma, firmy wciąż są w stanie podwyższać ceny, nawet jeśli nieco wolniej. Proces przenoszenia wzrostu kosztów na ceny końcowe trwa - tłumaczy Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Jak przypomina, wzorst cen w kategoriach bazowych w styczniu i w lutym (łącznie o 2,2 proc.) był taki sam, jak w najgorszych momentach 2022 r. Według niego, do końca roku inflacja bazowa nie spadnie poniżej 10 proc.

Z ankietowych badań Komisji Europejskiej wśród firm wynika, że w handlu detalicznym różnica między odsetkiem przedsiębiorstw, które w najbliższych trzech miesiącach zamierzają podnieść ceny, a odsetkiem przedsiębiorstw, które zamierzają ceny obniżyć, wynosiła w marcu w Polsce 31,6 pkt proc., po 35,6 pkt proc. w lutym. Mniejsza była poprzednio w październiku 2021 r. Ale na tle historycznym pozostaje wciąż bardzo wysoka. W latach 2011-2020 ten wskaźnik wynosił średnio 11,9 pkt proc.

Czytaj więcej

PO rusza z kampanią billboardową. Temat: drożyzna

Kiedy obniżka stóp procentowych

Choć uporczywość inflacji bazowej będzie podtrzymywała inflację ogółem, jej dalszy spadek po marcu ekonomiści uważają za przesądzony. Niepewność dotyczy przede wszystkim tego, ile będzie ona wynosiła jesienią, w okolicy wyborów parlamentarnych, i na koniec roku. Od tego zaś zależały będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej. W kontraktach terminowych na WIBOR 3M wyceniona jest obniżka stopy referencyjnej NBP w ciągu 9 miesięcy o 0,75 pkt proc., do 6 proc. Ekonomiści na ogół nie wierzą, że RPP będzie mogła pozwolić sobie aż na takie poluzowanie polityki pieniężnej. Niektórzy spodziewają się jednak obniżki stóp procentowych w br. o 0,25 lub 0,5 pkt proc.

- Jeżeli pierwsza faza dezinflacji będzie przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tzn. w pół roku inflacja zmaleje do jednocyfrowego poziomu, a prognozy będą wskazywały na dalszy spadek inflacji w kolejnych latach, to realne stopy procentowe mocno wzrosną. To moim zdaniem otworzy drogę do obniżki stóp procentowych. Ważny jest kontekst zewnętrzny. Wydaje się, że Fed już kończy cykl podwyżek stóp procentowych, wkrótce to samo może zrobić EBC. A złoty radzi sobie całkiem nieźle. To też uchyla drzwi do początku cyklu obniżek stóp procentowych - mówił w środę w Parkiet TV Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. 

IT
Każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Rządowa aplikacja zaliczyła wpadkę
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Dane gospodarcze
Eurostat: bezrobocie w Polsce bez zmian, w strefie euro nieco spadło
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro nieco niższa od prognoz
Dane gospodarcze
Koniunktura w przemyśle się poprawiła, ale firmy mają coraz mniej zamówień
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Dane gospodarcze
Mniejsza przepaść w zarobkach. Rodziny stać na coraz mniej
Dane gospodarcze
Wysokie ceny biją młodych po kieszeni