Nastroje konsumentów coraz lepsze, ale w sklepach tego nie widać

W marcu już po raz piąty z rzędu poprawiły się nastroje w gospodarstwach domowych. Ale przewaga konsumentów, którzy pesymistycznie oceniają swoją obecną sytuację finansową i jej perspektywy, wciąż jest większa niż przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Publikacja: 22.03.2023 11:50

Nastroje konsumentów coraz lepsze, ale w sklepach tego nie widać

Foto: Bloomberg

Jak podał w środę GUS, tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także ich skłonność do dokonywania ważnych zakupów, wzrósł w marcu do minus 35,6 pkt z minus 36 pkt w lutym. To już piąta z rzędu zwyżka tego wskaźnika, ale zarazem najmniejsza w tej serii.

Czytaj więcej

Załamanie konsumpcji. Wielki post trwa od początku lutego

Jeszcze w październiku ub.r. BWUK wynosił -45,5 pkt, najmniej w ponad 22-letniej historii badań nastrojów konsumentów. Od tego czasu BWUK podskoczył o niemal 10 pkt. Więcej w tak krótkim czasie zyskał poprzednio latem 2021 r., gdy Polacy powszechnie oczekiwali końca uciążliwości związanych z epidemią Covid-19. Ale patrząc w szerszej perspektywie, nastroje konsumentów są wciąż słabe. BWUK w marcu wciąż był wyraźnie niżej niż w lutym 2022 r., gdy atak Rosji na Ukrainę spowodował falę pesymizmu na Wisłą i tylko nieco wyżej niż wiosną 2020 r., w apogeum obaw związanych z pandemią.

Przyszłość w jaśniejszych barwach

Co znamienne, od jesieni 2021 r. oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące stanu ich finansów, gospodarki ogółem oraz koniunktury na rynku pracy w perspektywie 12 miesięcy, są stale lepsze niż ich oceny bieżącej sytuacji oraz kondycji gospodarki. Co więcej, ta rozbieżność się pogłębia. W marcu wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) wzrósł bowiem znacznie bardziej niż BWUK: do minus 22,6 pkt z minus 25,3 pkt w lutym.

Za zwyżką bieżącego wskaźnika nastrojów konsumentów w marcu stały zresztą wyłącznie te jego składowe, które wchodzą też w skład wskaźnika wyprzedzającego. Wyraźnie poprawiły się oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące zmiany ich własnej sytuacji finansowej oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w horyzoncie 12 miesięcy. Sugeruje to, że w ocenie konsumentów polska gospodarka najtrudniejszy okres spowolnienia przeżywa właśnie teraz.

Czytaj więcej

Wysoka inflacja sypie piach w tryby gospodarki

Mniejszy pesymizm konsumentów w ocenie przyszłości niż teraźniejszości może wiązać się z oczekiwanym spadkiem inflacji. Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych (nie wchodzi bezpośrednio w skład BWUK ani WWUK) w marcu akurat wzrósł do 22,5 pkt z 20 pkt w lutym, ale to prawdopodobnie wynik tego, że w lutym inflacja wyraźnie podskoczyła (do 18,4 proc. rok do roku z 16,6 proc. w styczniu). Wcześniej jednak wskaźnik oczekiwań inflacyjnych gwałtownie malał. Jeszcze w październiku wynosił 44 pkt.

To nie jest czas na duże wydatki

Przejściowe odbicie inflacji na początku br. tłumaczy też prawdopodobnie to, że w marcu – podobnie jak w lutym, ale inaczej niż w poprzednich miesiącach - zmalała składowa BWUK wyrażająca skłonność gospodarstw domowych do dokonywania ważnych zakupów. To wskaźnik odzwierciedlający popyt na dobra trwałego użytku, który – jak pokazały wtorkowe dane GUS - już w lutym tąpnął realnie o ponad 10 proc. rok do roku, najbardziej od wiosny 2020 r. Przyczyniło się to do spadku sprzedaży detalicznej towarów realnie o 5 proc. rok do roku.

Potwierdzeniem tego, że zmiany nastrojów konsumenckich są obecnie głównie pod wpływem oczekiwań inflacyjnych, może być to, że w zaniku są obawy przed utratą pracy. Stanowiący składową WWUK wskaźnik poczucia pewności zatrudnienia w marcu wzrósł czwarty raz z rzędu i znalazł się najwyżej od sierpnia 2022 r. Obecnie 41 proc. gospodarstw domowych spodziewa się w horyzoncie 12 miesięcy wzrostu poziomu bezrobocia, podczas gdy jeszcze pod koniec ub.r. odsetek ten przekraczał 50 proc.

Handel
Załamanie konsumpcji. Wielki post trwa od początku lutego
Dane gospodarcze
Niższe stopy procentowe po wakacjach?
Dane gospodarcze
Adam Glapiński: Lek na inflację dobrze działa
Dane gospodarcze
Światowa gospodarka wychodzi na prostą. OECD radzi podnieść stopy procentowe w Polsce
Dane gospodarcze
Kolejne słabe dane z niemieckiego przemysłu