– Jesteśmy bardzo blisko recesji. Wskaźniki nastrojów konsumenckich, sprzedaży detalicznej, aktywności przemysłowej i budowlanej ostro zwalniają, a inflacja jest wysoka – stwierdził Nouriel Roubini, prezes firmy Roubini Macro Associates w rozmowie z Bloomberg TV na Katarskim Forum Ekonomicznym.

Roubini jest znany jako ekonomista, który trafnie przewidział globalny kryzys finansowy z lat 2007–2009. Obecnie spodziewa się, że USA wejdą w tym roku w recesję. Nie jest w tych ostrzeżeniach osamotniony.

– Recesja będzie w pewnym momencie nie do uniknięcia. Nie jest ona całkowicie pewna, ale wygląda na bardziej prawdopodobną - powiedział na Katarskim Forum Ekonomicznym Elon Musk, prezes Tesli. Kilka tygodni temu Agencja Reutera donosiła, że wysłał on wysokiej rangi menedżerom Tesli e-maila, w którym stwierdził, że „ma bardzo złe przeczucie dotyczące gospodarki”.

Tymczasem według ekonomistów Goldman Sachs prawdopodobieństwo wejścia USA w recesję w ciągu najbliższych dwóch lat wzrosło z 35 do aż 48 proc. Ich zdaniem ryzyko, że do recesji dojdzie w nadchodzących 12 miesiącach, wzrosło natomiast z 15 do 30 proc.

– Prognozowana przez nas ścieżka wzrostu gospodarczego jest obecnie niższa. Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni, że nawet w przypadku znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej Fed będzie poczuwał się do zdecydowanej reakcji na wysoką inflację i oczekiwania inflacyjne konsumentów, jeśli ceny energii będą dalej rosły – twierdzi Jan Hatzius, ekonomista Goldman Sachs.

Eksperci Goldmana spodziewają się, że ewentualna recesja w USA powinna być dosyć płytka. „Nawet jednak płytkie recesje prowadzą do wzrostu stopy bezrobocia średnio o 2,5 pkt proc. Dodatkowym powodem do obaw może być to, że tym razem pole do odpowiedzi za pomocą polityki fiskalnej i pieniężnej może być bardziej ograniczone niż zwykle” – piszą ekonomiści Goldman Sachs.

Analitycy Nomury spodziewają się natomiast, że gospodarka USA wejdzie w recesję już w drugiej połowie tego roku.

Czytaj więcej

Janet Yellen ostrzega przed „ogromnymi” skutkami gospodarczymi wojny w Ukrainie