Wczoraj bank centralny Słowacji obniżył prognozę wzrostu PKB z zakładach z 4,7 do 2,1 proc.

Kryzys uderza w słowacki eksport i osłabia inwestycje tego kraju. W II kwartale wzrost słowackiego PKB wynosił 7,9 proc., a w III 7 proc. na przełomie roku, gdy kraj wchodził do strefy euro zakładano, że całym 2008 r. PKB ma zwiększył się o 7,1 proc.