Problem z wykonywaniem kar nieizolacyjnych wobec Ukraińców

Sejmowe komisje zaakceptowały w pierwszym czytaniu projekt ustawy ratyfikującej protokół do umowy między Polską a Ukrainą, która ma ułatwić wzajemne uznawanie kar innych, niż pozbawienie wolności wydanych przez jedno państwo wobec obywatela drugiego.

Publikacja: 21.03.2024 06:57

Problem z wykonywaniem kar nieizolacyjnych wobec Ukraińców

Foto: Adobe Stock

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, skala kontaktów polsko-ukraińskich wzrasta od lat, a nasiliło się to szczególnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. W 2020 r. w Polsce skazano nieco ponad 7 tys. obywateli Ukrainy, przy czym było ich wówczas w naszym kraju ok. 300 tys. Już w roku następnym przekazano stronie Ukraińskiej prawie 38 tys. informacji o skazaniach, a w 2022 r. – prawie 37 tys. Obecnie szacuje się, że liczba Ukraińców w Polsce wynosi ok. 1,5 mln.

Jak wskazano dalej w uzasadnieniu projektu, większość przestępstw, których dotyczą wspomniane skazania, to czyny mniejszej wagi. Orzekanie w nich kart bezwzględnego pozbawienia wolności byłoby nieadekwatnie surowe. Chodzi więc przede wszystkim o orzekanie grzywny, ograniczenia wolności, więzienia w zawieszeniu, a także środków karnych lub przepadku mienia. Ich wykonywanie jest najskuteczniejsze w kraju stałego pobytu skazanego.

Czytaj więcej

Ukrainiec skazany w Polsce już nie ucieknie przed karą

Tymczasem obecna umowa między Polską a Ukrainą pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych nie przewiduje przekazania do wykonywania na terenie drugiego państwa kar innych, niż pozbawienie wolności (tzw. nieizolacyjnych). Powoduje to, że w razie powrotu do swojej ojczyzny, obywatele Ukrainy skazani na takie kary pozostają w praktyce bezkarni. Dlatego jeszcze poprzednia ekipa rządząca wynegocjowała podpisanie dodatkowego protokołu do umowy, który pozwoli przyjmowanie do wykonywania w Ukrainie także kar wolnościowych orzeczonych w Polsce (i vice versa). Ponieważ jednak umowa dotyczy praw i wolności obywatelskich, do jej ratyfikacji niezbędna jest zgoda parlamentu wyrażona w formie ustawy.

Podczas pierwszego czytania, na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, projekt przedstawiony przez przedstawicieli resortów Sprawiedliwości i MSZ, zyskał akceptację posłów. W uzasadnieniu i dyskusji nad nim wskazano też, że proponowany standard współpracy jest tożsamy z tym istniejącym między państwami UE. Jego przyjęcie jest więc uzasadnione w świetle aspiracji Ukrainy do dołączenia do tej organizacji. Jednocześnie ma mieć też pozytywne skutki dla Polski, wzmacniać nasz porządek prawny i społeczne poczucie sprawiedliwości, w które godzi istniejąca obecnie luka w przepisach. Ukraińcy stanowią bowiem największą grupę cudzoziemców w Polsce – a co za tym idzie – także najliczniejszą grupę skazanych cudzoziemców.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego