Żebrowski, cytowany przez Polską Agencję Prasową przypomina, że zgodnie z polskimi przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. A konsekwencją tego jest utrata przez niego prawa do świadczeń dla rodzin. Dotyczy to także w sytuacji, kiedy uchodźcy wyjadą na zachód do krajów UE.

- Dlatego ważne, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja, jak to zrobić znajduje się na naszej stronie internetowej – podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Chodzi o Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba na niej złożyć pismo na formularzu POG.

Jak dodał rzecznik, ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła Polskę. Jeśli nie poinformuje ZUS i wyjedzie, a w tym czasie pobierać będzie świadczenia dla rodzin, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. W razie wątpliwości ZUS może też  wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Jeśli wezwany się nie stawi lub nie udzieli wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Czytaj więcej

500+ od maja także na dzieci uchodźców z Ukrainy