Nakłady na ochronę zdrowia w 2022 r. zaplanowane zostały na 133,6 mld zł, tj. 5,75 proc. PKB. Na następne lata poziom nakładów wyniesie  co najmniej 157,3 mld zł (czyli 6 proc. PKB) w 2023 r., ponad 182 mld zł (6,2 proc.) w 2024 r. i ponad 211 mld zł (6,5 proc.) w 2025 r.

- Ustawa określa minimalny poziom nakładów. Na obecnym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023 r. zakłada się, że nakłady mogą w 2023 r. osiągnąć 165 mld zł - poinformowało nas biuro prasowe ministerstwa zdrowia.

Jednym z filarów rozwoju sektora ochrony zdrowia jest transformacja cyfrowa. Co do zasady technologia powinna w coraz większym stopniu ułatwiać pracę personelowi medycznemu oraz usprawniać pracę placówek. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym lekarze zyskują dodatkowy czas dla pacjentów, a usługi mają być bardziej dostępne.

Czytaj więcej

Resort zdrowia odkrył karty ws. refundacji. Skutki odczują też pacjenci

Resort informuje, że aby zrealizować założenia dokumentu strategicznego „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” w obszarze rozwiązań e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia przygotowało „Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027”. Dokument jest na etapie konsultacji publicznych. Uwagi można było zgłaszać do 16 września.

Nie brak opinii, że w dobie cyfryzacji rola NFZ będzie się zmieniać z płatnika na kontraktora.

- To my pacjenci będziemy płatnikami i decydentami, a NFZ będzie jedynie kontraktował procedury wymagające leczenia szpitalnego. Nasz telefon stanie się centrum zarządzania naszym zdrowiem i z czasem to będzie to nasz indywidualny SOR i ambulatorium porad medycznych - komentuje dr hab. Katarzyna Kolasa z Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej w jutrzejszej „Rzeczpospolitej” i na rp.pl