Rok wcześniej deficyt doszedł do 3132 mld dolarów, bo rząd federalny przystąpił do uruchamiania ogromnych środków na łagodzenie skutków pandemii. Po roku doszło do zmniejszenia deficytu o 360 mld dolarów — pierwszy raz od 6 lat — bo ożywiła się działalność gospodarcza, a postępujący program szczepień i zasilanie pieniędzmi gospodarstw domowych ułatwiło solidne odrodzenie gospodarki po wcześniejszej recesji — pisze Reuter.

Przychody w całym roku finansowym (1 października 2020-30 września 2021) zwiększyły się o 626 mld (18,3 proc.) do 4046 mld, dzięki lepszemu poborowi podatków od osób i firm. Wydatki były z kolei większe o 266 mld (4,1 proc.) i wyniosły 6818 mld, rząd federalny więcej łożył na wspieranie gospodarki zgodnie z ustawami zatwierdzonymi przez Kongres — wyjaśnił resort finansów.

We wrześniu deficyt wniósł 62 mld, połowę sumy 125 mld z września 2020, był najmniejszy w skali miesiąca od stycznia 2020. Przychody wzrosły o 23 proc. do 460 mld z 373 mld rok wcześniej, a wydatki o 6 5 proc. do 521 mld z 498 mld.

Koszt obsługi zadłużenia zwiększył się o 40 mld dolarów z powodu pokrycia wzrostu cen o 5 proc. dla posiadaczy papierów wartościowych chronionych przed inflacją TIPS. Resort finansów wypłacił ich posiadaczom 113 mld więcej niż przed rokiem.

„Obecny komunikat o stanie budżetu jest kolejnym dowodem, że gospodarka amerykańska odradza się” — stwierdziła minister Janet Yellen we wspólnym komunikacie z p. o. szefowej Biura Zarządzania i Budżetu, Shalandy Young.

Gospodarka amerykańska powinna osiągnąć w tym roku nawet 6 proc. wzrostu dzięki doraźnym działaniom zatwierdzonym przez obecną administrację i poprzednią. Programy federalne w powiązaniu z akcjami szczepień i zniesieniem lockdownów bardzo zachęciły konsumentów do robienia zakupów, zapewniając najszybsze tempo wzrostu od lat 80.