Inwestycjom infrastrukturalnym grozi paraliż. Od początku marca nie powinny być wydawane zezwolenia na budowę ani rozpoczynane roboty w projektach dofinansowywanych z UE, jeśli zaskarżona została ich zgodność z unijnym prawem ochrony środowiska. Takie zalecenie jeszcze w lutym przekazał inwestorom minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. To efekt nacisków Komisji Europejskiej, żądającej zmian w tzw. specustawach, w tym drogowej. Specustawy uniemożliwiają wstrzymywanie inwestycji, jeśli ocenę oddziaływania na środowisko kwestionuje np. lokalna społeczność. Usprawnia to przygotowanie i realizację budów, ale KE już dwa lata temu domagała się zmiany specustaw. Teraz postawiła sprawę na ostrzu noża.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", zarzuty KE wobec Polski związane z przepisami środowiskowymi dotyczą inwestycji infrastrukturalnych będących w różnym stadium zaawansowania. W przypadku dróg chodzi o ponad 700 km na etapie przygotowania oraz przeszło 400 km w trakcie projektowania lub budowy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedsięwzięcia te warte są łącznie ok. 17 mld zł. Rząd co prawda już przygotował nowelizację przepisów, ale brakuje jeszcze akceptacji Senatu i podpisu prezydenta.

Tymczasem drogowcy mają potężny problem. Brak reakcji na wytyczne KE może doprowadzić do zawieszenia lub wycofania unijnych dotacji. Z kolei wstrzymanie procedur dla blisko jednej czwartej przygotowywanych przez GDDKiA inwestycji może mieć ogromne konsekwencje. Chodzi o zagrożenie wychłodzenia rynku z powodu mniejszej liczby przetargów. Natomiast w dalszej perspektywie po uwolnieniu inwestycji możliwe jest przegrzanie, a w konsekwencji drastyczny wzrost cen.

Na razie wygląda na to, że polskie władze chcą wziąć KE na przeczekanie. – Obecnie GDDKiA kontynuuje wszystkie założone prace przygotowawcze, przetargi oraz inwestycje w realizacji – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

Czytaj także: Mamy zatrzymać budowy niezgodne z prawem UE

Poproszony przez nas o komentarz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oświadczył: – Koronawirus nie zatrzymał polskich inwestycji i decyzja Komisji Europejskiej także ich nie zatrzyma. Jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić zaplanowane projekty zgodnie z harmonogramem.