Unia Europejska nie przyznała jeszcze W Brytanii bezpośredniego dostępu do rynku finansowego po jej wyjściu z bloku 31 grudnia, a duża część obrotów akcjami i narzędziami pochodnymi denominowanymi w euro przeniosła się już z Londynu do Amsterdamu — pisze Reuter. Bruksela rozważy, czy zgodzi się na pełny dostęp na zasadzie równoważności dopiero po uzgodnieniu z Londynem listu intencyjnego (MoU) o nowym forum współpracy w zakresie przepisów finansowych, co powinno nastąpić pod koniec marca.

„Jesteśmy zgodni, że szerokie pozytywne ustalenia równoważności spełniałyby najlepiej potrzeby osób korzystających z tego w Unii i w W. Brytanii, ale uznajemy, że w wielu obszarach jest mało prawdopodobne, by Unia przyznała je bez poświęcenia przez W. Brytanię większej autonomii w podejmowaniu decyzji od tego, ile jest warta ta równoważność" — cytuje Reuter fragment raportu deputowanych izby wyższej parlamentu brytyjskiego. Nowe forum współpracy było początkiem. „Jednak ten dialog będzie niewiele wart, jeśli nie będzie oparty na przejrzystości i zaufaniu. Wzywamy rząd i organy nadzoru do podążania możliwie jak najgłębszym poziomem współpracy, możności przewidywania i dzielenia się informacjami" — dodali.

Bank Anglii już uprzedził, że brytyjskiego sektora usług finansowych stanowiącego 7 proc. krajowego PKB nie wolno zmuszać do akceptowania unijnych przepisów. W. Brytania opublikowała już proponowane zmiany w przepisach dotyczących emisji akcji i podmiotów technologii finansowej, skoryguje też przepis o płynności firm ubezpieczeniowych, ale rząd zapowiedział, że nie dojdzie do znoszenia przepisów w czasie przeglądu reguł finansowych. Członkowie Izby Lordów przyjęli to z zadowoleniem w swym raporcie.

Firmy finansowe chciałyby, aby nowe forum regularnych nieformalnych rozmów przedstawicieli organów nadzoru obejmowało takie oficjalne konsultacje z sektorem. „Rząd powinien regularnie konsultować się, aby był pewien, że reprezentuje interesy i priorytety brytyjskiego sektora usług finansowych w tym dialogu. Zmiany powinny być przejrzyste i mieć na celu zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności brytyjskiego sektora usług finansowych" — uznali lordowie w raporcie

W 2019 r. brytyjskie usługi finansowe wniosły do gospodarki kraju 132 mld funtów (182 mld dolarów), ich jedna trzecia przypadła na eksport do Unii.