Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz bankami przygotował nowe, korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis. Wspomogą one płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, spełniających kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branż. Produkt jest już dostępny dla przedsiębiorców w bankach współpracujących z BGK. Ich aktualna lista znajduje się na stronie www.bgk.pl.

- Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa dużą rolę w rozwiązaniach tzw. tarczy antykryzysowej. Gwarancje de minimis zabezpieczają kredyty zaciągane przez mikro, małe i średnie firmy, czyli te, które zostały najbardziej dotknięte przez koronawirusa i mają najbardziej ograniczone możliwości prowadzenia swojej działalności – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodaje, że tak szybkie wprowadzenie zmian było możliwe dzięki dobrej współpracy wszystkich stron: Ministerstwa Finansów, Rozwoju, Komisji Nadzoru Finansowego i banków komercyjnych.

Gwarancje de minimis to zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie. Dzięki tej gwarancji bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez BGK, zostanie spłacone. Nowe zasady gwarancji de minimis to wzrost maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80 proc. kwoty kredytu, brak prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie gwarancji za pierwszy rok gwarancji (wcześniej wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku) oraz dłuższy okres kredytu obrotowego objętego gwarancją: z 27 do 39 miesięcy.

BGK szacuje, że dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej.