NBP rozstrzygnął przetarg na świadczenie doraźnych usług informatycznych (utrzymanie aplikacji i sprzętu, analizy itp.). O zamówienia zabiegało siedem firm. Z pojedynku zwycięsko wyszła bydgoska firma Bazy i Systemy Bankowe. Jedynym właścicielem tego podmiotu jest....NBP. Wartość dwuletniej umowy wynosi 5 mln zł. Tyle samo wynosił budżet, który bank centralny przygotował na to przedsięwzięcie.

Bazy i Systemy Bankowe to jedna z najstarszych spółek IT w Polsce i jedna z ostatnich, które mają państwowego właściciela. Firma, założona jeszcze w latach 70-tych, świadczy usługi informatyczne dla NBP (przychody z tego źródła stanowiły w 2009 r. 31,4 proc. obrotów) i banków komercyjnych. Kilka lat temu NBP chciał sprzedać Bazy i Systemy Bankowe. Zainteresowanie firmą wyrażały największe krajowe spółki IT. Do przetargu stanęła też spółka pracownicza. Konkurs został jednak unieważniony.